- En opplevelse som ligger utenfor den hverdagslige sfære