- Foss legger ut på en spennende forskningsferd for å finne opphavet til tradisjonen – og han mener å finne det