Formannskapet i Hitra har enstemmig vedtatt å bruke inntil 100.000 kroner på utsmykning av kommunestyresalen. Det er vår lokale kunstner Ingolf Jektvik som har skissert hvordan utsmykningen kan bli.

I avtalen mellom kommunen og kunstneren beskrives ideen slik: "Feskarbonden som både småbruker med ei ku, en sau og litt til, den lille feskarbåten og redskapen, ... og som utviklet seg til oppdretteren".

Hele utsmykningen er fordelt på tre malerier på ca 90 x 140 cm som skal henge kant i kant.

Arbeidet skal ifølge avtalen mellom Hitra kommunes rådmann og kunstneren være ferdig før jul i år.

Foto: Skisser: Ingolf Jektvik
Foto: Skisser: Ingolf Jektvik