Hopsjøstiftelsen A/L ble stiftet i 1989 med mål om å bevare restene etter det erværdige handelsstedet Hopsjø på Melandsjøen. Stiftelsen sikret seg i første omgang pakkhusbrygga og krambua, og senere også andre bygninger. Initiativtaker til tilbakekjøpet og etableringen av stiftelsen var Tor Bugten.

Stiftelsen startet restaureringsarbeidet umiddelbart og sommeren 1990 kunne brygga offisielt åpnes med serveringssted og den gjenskapte krambua. Her inne kunne gjestene se Tor Bugtens enorme samling av gamle krambodting, og krambua ble et levende museum for hva som tidligere hadde foregått på stedet.

I denne videoen tar Bugten seerne med på en omvisning i krambua. Opptakene er gjort tilbake i 1990. Videomaterialet er samlet inn og gjort tilgjengelig av Kim E. Jektvik i Videomagi.

- Hvis det er folk som sitter med flere opptak av Tor Bugten så vil vi gjerne ha det, forteller Jektvik.

Start filmen ved å klikke på hovedbildet.

Tor Bugten gjorde en stor innsats for kystkulturen gjennom sitt 52 år korte liv. (Bilde fra videofilmen)