Elisabeths døve datter inspirerte henne til å gi ut bok med tegnspråk