192 sider med stoff fra elleve medlemskommuner på Fosen og fra Frøya, Hitra, Hemne, Snillfjord og Agdenes. Årets utgave er sendt til lagets 1216 medlemmer.

Hemne har flest medlemmer i Fosen Historielag, herfra kommer 170, mens Hitra har 70 og Frøya 33 medlemmer. Lagets leder er Johan G. Foss fra Frøya.

Fosen Historielag ble stiftet i 1947, og det er mange årbøker som har kommet med mye godt og variert lokalstoff fra hele dekningsområdet. Fortsatt er mange av de tidligere årbøkene til salgs gjennom historielaget.

Lokal historie

Årets bok har en sak av Leidulf Hafsmo, - Barneår på Fosen. Alf Hammervold skriver om Gullringen fra Reinsklosteret og Johan G Foss har en fyldig sak om Fiskevær, skreifiske og landvorde (en gammel fiskeavgift) i Fosen på reformasjonstida.

Her er det variert stoff uten at det er noe gjennomgående tema. Astrid Marit Bjørkvik forteller om to Lofot-brev fra Rissa. Arnfinn Volden tar for seg, - Fløyting og framdrift av tømmer og ved i Snillfjord. Steinar Wæge skriver om Ola Hageskal – minner fra krigsårene i Hemne og Sturla Leth-Olsen har laget intervju med Halten-patrioten, Hans Borgfjord, – en kystbonde ser seg tilbake.

Morten Olsen Haugen presenterer nye bøker fra Fosen 2017, her er det flere bøker med tilknytning til Frøya og Hitra:

  • En av dem er boka om Thorleif Børnick, mannen som bestyrte Hestnes Hvalstasjon 1946-1951. Både Fredrik Strøm og Arve Ulrik Fjeldberg har bidratt med stoff og bilder fra Hitra.

  • Arve Ulrik Fjeldberg har også skrevet om proprietærene Parelius som holdt til på handelsstedet Hopsjø, et utdrag av Hopsjøens historie 1730 – 1950.

  • Arne Gulbrandsen har skrevet boka, - Vår oldefar og meg, en fortelling om oldefaren, Gudbrand Helgeson som kom fra Valdres til Frøya.

  • Arne Dahlø har skrevet om mormonlederen Johan A Widtzøe som var født på Daløya i 1872, utgitt av Frøya historielag.

  • Otto Ulseth har skrevet boka – Glad laks, historien om Salmar.

I det hele tatt inneholder årbok for Fosen historielag mye variert og interessant stoff knyttet til øyregionen Hitra og Frøya.

Ønsker du å bli medlem i Fosen Historielag kan du sende en epost til laget: post@fosen-historielag.no