Vil sette ned prisen for å bli konkurransedyktig med nabokommunen