Inviterer innbyggere fra 22 fra berørte kommuner pluss spesialinviterte frøyværinger