Disse skal representere øyregionen i fylkesmønstringa