Dette bildet  viser elevene ved Sørburøy skole i 1964.

Bakerst f.v.: Rolf Haugen - Mariann Verøy - Lillian Haugen - Dagrunn Verøe - Ellinor Haugen - Turid Værøe

Andre rekke: Ragnhild Haugen - Dagfinn Gården - Rose Verøy - Kjell Melkvik - Anne Karin Berg - Ole Herman Berg

Første rekke: Eldbjørn Haugen - Jonny Haugen - Odd Haugen - Georg Melkvik - Iren Haarstad