Kultur

-Programmet i fjor ble rett og slett for urbant