Stor giverglede under Eldres dag sender mye penger til aksjonen