- Personer med psykiske lidelser mobbes mest

Meninger

Mange har kanskje fått den oppfattingen at størstedelen av de som mobber er barn eller ungdommer. Sånn er det faktisk ikke. Mobbing blant voksne forkommer minst like mye som blant de unge.

Forskeren Olweus har kom med følgende definisjon på mobbing;
«En person blir mobbet eller plaget når han eller hun gjentatte ganger og over lang tid blir utsatt for negative handlinger fra én eller flere andre personer. 
Mobbing skiller seg fra episodisk fleip, erting og slåssing.
Vi skiller mellom direkte og indirekte mobbing. Direkte mobbing er fysisk vold eller plaging, men indirekte mobbing skjer gjennom medier som SMS-meldinger, blogger, e-post og andre sosiale medier»

«Voksenmobbing» foregår over alt i vårt samfunn hver eneste dag.

På arbeidsplasser er dette blitt et økende og stort problem.

Mobbing kan utføres på mange forskjellig måter. Det kan gå på utseende, hvordan de går kledd, nasjonalitet/språk eller dialekt. For de som er drevne mobbere finnes det nesten ingen grenser på hvilke ideer de kan komme opp med når det gjelder.

I den siste tiden er det kommet frem mye av det som er blitt kalt for sex-trakassering. Personer som i kraft av sin lederstilling har fått det for seg at de kan tillate seg å gjøre hva de vil med sine medarbeidere.  Syrlige bemerkninger, ydmykelse i form av hersketeknikker, sarkasmer, at du lar være å hilse på noen, behandler dem som luft ledsaget av baksnakking og nedlatende kroppsspråk.

Disse personer som driver med dette har stort sett de til felles at de har psykopatiske trekk. Veldig liten eller ingen empati. Men også de som har en overordnet stilling blir mobbet av sine ansatte, om enn ikke i så stor skala som fra«toppen og ned».

Skolene er også en arbeidsplass der mobbing er blitt  mer og mer brukt. Og det er ikke bare elevene seg i mellom som gjør det. Opptil 30 000 elever blir mobbet av læreren sin hvert år. De har større risiko for å utvikle personlighetsforstyrrelser som voksne.

Den fysiske utagerende mobbingen som foregår mellom elvene i skolegården er ikke den verste form for mobbing. De fleste klarer å legge dette bak. Men dessverre så er det tilfeller der vedkommende har fått så store senskader at de er blitt arbeidsuføre, og i ytterste konsekvens at  har valgt å avslutte livet.

Faktisk så det de voksene som står for den verste mobbingen i vårt samfunn. For mange voksne personer er mobbing en fast post på deres dagsorden, for å bruke et slikt utrykk. Dette er veldig bekymringsfullt og ikke minst skremmende!

Psykisk mobbing kan mange tilfeller ramme like hardt som den du får kjenne fysisk på kroppen. «Arr i sjelen» er i de fleste tilfeller kommet for å bli. En «blåveis» går som regel bort etter en stund.

Nå er det ikke meningen å bagatellisere den fysiske volden som blir utøvet. Av erfaring vet man at det kan føre til veldig alvorlige skader, og i ytterste konsekvens dødsfall.

Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser resultater fra vitenskapelige arbeider de siste tiårene tydelige sammenhenger mellom mobbing og fysisk og psykisk helse.

STAMI har også selv målt mobbing og mental helse to ganger med to års mellomrom. Resultatene fra disse studiene viser at det å oppleve at men er blitt mobbet på arbeidsplassen, øker risikoen for å utvikle psykiske plager to år senere.

FORSKNING VISER AT DE SOM SLITER MED PSYKISKE PLAGER FRA FØR, OFTERE BLIR OFFER FOR MOBBING ENN ANDRE. DE OPPLEVER DETTE MYE STERKERE ENN DE ANDRE SOM ER MOBBEOFFER.

Alle mennesker gjør feil. Ingen er feilfri. De drevne mobberne benytter enhver anledning til å påpeke at du har gjort en feil, helst med en «tilhørerskare» rundt seg. Da blir mobbingen mer kraftfull. Kanskje den største årsaken til at voksne mobber hverandre, er følelsen av at de har klart å «ta» noen for å fremheve seg selv. Følelsen av å ha makt over noen er en veldig sterk drivkraft for de som mobber.

Bruk av Internett er et meget godt verktøy til å drive med organisert mobbing og sjikane. For disse er normal folkeskikk ikke et tema i det hele tatt. Velutdannede og intellektuelle personer går oftere enn man tror, går veldig langt i sine kommentarer om navngitte personer på nettet. Noen har fått det for seg at dette er å benytte seg av sin ytringsfrihet.

Halvparten av henvendelsene om mobbing og sjikane kommer fra personer over 35 år, og hver femte melding involverer personer over 46 år. Det viser årsrapporten til Datatilsynets nettportal, slett meg.no Og så lurer vi på hvorfor barna mobber hverandre. Det er vel i grunn ganske innlysende.

Hva er uskyldig moro og hva som blir oppfattet som mobbing kan i noen tilfeller være vanskelig å avgjøre. En kommentar som i utgangspunktet var ment som «litt skøy», kan bli oppfattet som krenkende for den det gjelder. Det kommer helt an på om vedkommende er en «sart sjel» eller har «mot i brystet, stål i ben og armer».

Noen kan kanskje si at «såpass må du tåle». Men så svart/hvitt er det ikke. Det er mer sammensatt enn som så.

En liten historie til slutt. Om det er mobbing er en syrlig kommentar kan diskuteres. Historien er som følger;

På ’70 og 80-tallet var det en restaurant i Prinsen-bygget i Trondheim som het «Sommer-restauranten». Som det går frem av navnet var den åpen bare i sommerhalvåret. En sommer uten et besøk der var for noen helt utenkelig. Det var mange øyværinger som var innom der for å ta seg en brus eller tre. Muligens noe gjærholdig drikke også. Jeg skal ikke nevne navnet på øya disse som sto i «restaurant-kø» kom fra. Ingen nevnt-ingen glemt. Det var en viss kleskode man skulle forholde seg til når man skulle inn. Dette gjaldt også hva du hadde iført deg på føttene.

Nå var det en gang sånn at de som kom «utaskjærs» fra brukte å gå veldig mye i tresko. Om det skyldes en forglemmelse eller andre årsaker er ikke godt å si, men vedkommende dette gjaldt var nå i alle fall ikledd «tretøffla»

Dørvakta som stod der var som dørvakter flest på tida, omlag to meter på strømpelesten, nesten like bred over «ryggtavla», om med hovmesterblikk! Så alt som kunne brukes for å nekte en stakkar adgang til vannhullet. Og han fikk selvfølgelig øye på et par tresko med en lystig feskar oppi.

Han ble selvfølgelig stoppet før han skulle gjøre sin entre i «Sommer-restauranten». Vår kjære tresko-bruker lurte nå litt hvor han ikke fikk komme inn for å slukke tørsten? Hvor på dørvakta kom med en ganske syrlig forklaring: «Dæffen kis, du har jo træææsko på dæ»! Svaret fra øyværingen kom like kontant; «Ja, nåkka ska’n dragas med her i livet»!

Det hører med til historien at disse staute «feskeran» måtte finne seg et annet vannhull å slukke tørsten sin. Hvem har sagt at livet skulle være enkelt å leve....;-)Du skal ikke lenger til et gjennomsnittlig norsk politisk møte eller en norsk arbeidsplass før du ser denne voksenmobbingen i praksis.

For ikke å snakke om tv-serien «Farmen» der voksenmobbing og manipulering er en kalkulert del av innholdet. Eller i kommentarfeltene på det berømte Internettet. Det voksenmobbes over en lav sko. Og så lurer vi på hvorfor barna blir mobbere?


Ulmar Timannsvik


Les flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger