Meninger

Manglende direktesending fra kommunestyret

Meninger

Ang. Hitra kommune og disponering av midler fra havbruksfondet.

I dag ( nærmere bestem kl. 17.00.) skal Hitra kommunestyre samles for å disponere Hitras andel av havbruksfondet, noe i overkant av 60 mill.

Dette er i utgangspunktet en «glad-sak» som jeg er trygg på at kommunestyrets medlemmer ser frem til å delta på.

Det står definitivt ikke på gode tiltak: , idrett, kultur, skole, eldreomsorg, infrastruktur og andre positive ting for hittersamfunnet.

Jeg tror jeg snakker på vegne av den «gjengse hitterværing», når jeg hevder at vi sammen er spent på hva som blir vedtatt, og hvordan midlene skal disponeres.


 

Vi har etter hvert blitt godt vant med gode direkte sendinger fra kommunestyrets behandling, der vi nærmest minutt for minutt har hatt mulighet til å følge de politiske prioriteringer,,,, sånn må det også være, viktig med åpenhet.

Når så kommunestyret i dag skal behandle disponeringen av over 60 mill i frie overføringer, til ekstratiltak i hittersamfunnet, så velger de altså å ikke sende dette live, uvisst av hvilken grunn ?

På spørsmål til HK skylder de på at teknikken ikke er tilpasset lokalet …….

Hallo, vi er i 2018, og med litt planlegging hadde dette vært uproblematisk å sende live.

Roar Sivertsen