Meninger

- Prisen for vindkraft

Meninger

Monstermaster het det for noen år siden da kraftutbyggingen i Hardanger sto på som verst.

Nå er det monstermøller som gjelder; opp til 200 meter høye og utenfor rekkevidde for Don Quiote med sin lanse, han som ville forsvare den spanske ære mot forfall og oppløsning, forlest på gamle ridderromaner og ikledt komikkens gevanter der han på lykke og fromme streifet rundt på de spanske høysletter sammen med sin væpner Sancho Panza.

Samtidig prøver utbyggerne å selge dette inngrepet som parkanlegg, vindparker, men ordbruken endrer ikke raseringen av kystlandskapet; man kan ikke pynte seg bort fra realitetene. Og skal man først pynte seg med ord: hvorfor ikke kalle det engleparker, for disse vindmøllene ser da i disse juletider vitterlig ut som engler som slår med vingene, nettopp landet blant oss dødelige med det glade budskap i kraftkapitalens evangelium: terrawatt, kalkulert profitt og subsidier fra felleskassen mens møllevingene surrer og surrer og slår gjøk og sisik, trost og stær og noen ugler i mosen rett i bakken der det fra før finnes en fyldig kirkegård for havørn.

FLERE MENINGER HER

Jeg er redd Don Quiote må oppgradere seg fra lanse til bomber og granater og skifte ut hesten Rocinante med ei solid panservogn dersom han har til hensikt å skremme vannet av vindkrafta, men det er kanskje for seint, for utbyggere, grunneiere og kommune er godt fornøyde med kortsiktig profitt på ødeleggelse av et uerstattelig kystlandskap, ikke bare på Frøya, men langs hele kysten der den internasjonale storkapitalen ser nye beitemarker og muligheter til å gnage ned til rota.

Oddmund Hagen