Meninger

- Det er vi som må leve med ettervirkningene av dette

Meninger

Den pågående Vindmølle-debatten på Frøya har også blitt lagt merke til av øyas ungdom. Vi føler at ungdommens meninger bør bli tatt hensyn til i denne saken, ettersom det er vi som må leve med ettervirkningene av dette.

Det er også blant ungdommen delte meninger angående vindmølle-saken, men vi i Frøya ungdomsråd opplever en stor motstand mot vindmøller fra ungdommen på Frøya. Engasjementet på hele øya er stort nå for tiden, og ungdommen ønsker også å bidra. I det siste har vindmølledebatten vært ett stort tema og mye dekt i media.

Det som er blitt skrevet om er blant annet sjansen for en ny folkeavstemning. På bakgrunn av ungdommens meninger angående saken er vi sterkt for en ny folkeavstemning.

Vindmøller bidrar til mer miljøvennlig elektrisitetsproduksjon. I følge NVE¨s opprinnelses garanti -beregninger produserer Norge 98% fornybar kraft men bruker 46% fossil varmekraft fra Europa. Dette vil si at den miljøvennlige elektrisiteten blir brukt for å dyrke det kapitalistiske samfunnet vi lever i. Altså selger vi naturen vår for at andre skal tjene penger. Dette setter frøyas ungdom et stort spørsmålstegn bak.

Skal Frøya være et lukrativt tilbud for fremtiden, bør ungdommens meninger bli satt høyt.

Eventuell utbygging av vindmøllepark kan være en faktor til at ungdom velger å bosette seg andre steder.

Det er en sterk og tydelig motstand fra ungdommen mot dette og vi ønsker en ny folkeavstemning.

- Ungdommen sier nei til Visuell forsøpling av Frøya.