Meninger

- Vidar, du er den første som har støttet meg offentlig i lokalavisa

Meninger

Vei Sula - Mausund. Kommentar til Oskarsons innlegg 11.1.2019 

Først må jeg gi en honnør til Vidar Oskarson for at han våger seg ut på å støtte forslaget til vei mellom Sula og Mausund. Han sier at han dermed er klar over at nå «legges hode på «hoggestabben».

Ja , dessverre har det  bare vært motstand mot veiprosjektet, Men jeg har arbeidet for det i over 30 år, og om jeg ikke har følt det jevngodt med å «legge hodet på hoggestabben», så har jeg fått motbør.


 

Du Vidar er den første som har støttet meg offentlig i lokalavisa. Mitt forslag har blitt forkastet og motarbeidet. Dessverre har administrasjonen og det politiske flertall som har styrt Frøya de siste 20 åra, ikke villet se alvoret i den avfolkingsprosessen som har foregått i øyrekken, og skjønt at veiforbindelse og kortere ferjestrekning er den eneste løsning på stoppe avfolkingen.

Fylkeskommunen har vært godt fornøyd med kommunens holdning, Da kunne Fylkeskommunen prioritere andre øysamfunn, selv om disse hadde  en dårligere samfunnsøkonomisk brøk enn Sula/Mausund-området. Slik har Fylkeskommunen kunnet fortsette forskjellsbehandlingen av befolkningsgrupper og øysamfunn i fylket..

Flere meninger finner du her

Men nå har kommunen gitt et signal om at de ser en veiløsning nødvendig  og har enstemmig gått inn for at veitraseen ikke tas ut av arealplana for Sula – Mausundområdet, slik administrasjoen hadde foreslått. Derfor er det viktig at det fra lokalt hold sluttes opp om det slik du Vidar gjør.

Det som jeg imidlertid er sterkt uenig med Oskarson i,  er at han presenterer  en tro på at vindmøller skal være løsningen og at vindparken på Frøya er velkommen til etabelring i øyrekken.

«Vindmøller er det så farlig da? » er headingen i hans innlegg. Ja, dessverre, det er mer en farlig.

I HF 15.1. fremstilles det som om et lite flertall er i mot vindmøllepark på Frøya, men en undersøkelse som er gjengitt i denne sammenheng viser at 68 %, altså over 2/3 er imot. Nå først begynner folk flest å se galskapen i dette. Hans Anton Grønskag i samme avis, har  gitt det jeg vil kalle et sannhetens bilde. All fornuft tilsier  at Frøya rett og slett vil bli ødelagt miljømessig, trivselsmessig og  som naturperle spolert for all framtid.

At øyrekken skal bli utsatt for det samme ulykke , kan umulig være helt gjennomtenkt fra Oskarsons side. Men en enkel kraftig mølle i samkjøring med solceller vil gi  nok kapasitet til å dekke lokalsamfunnet der ute, kan være tollererbart, men ikke noe gigantprosjekt drevet fram av profittjegere. Det MÅ avvises.

Ideen om å få et fergeleie på Skogsøya er nok  dessverre utenkelig i dagens økonomiske situasjon.  SuMaBo sitt «grønne alternativ» går ut på at en må forsone seg med to fergeleier som i dag, inntil videre, men at det nye fergeleie for Sula  legges slik at et kan bli felles også med Mausund , dersom utvikling og aktivitet vil skje i den grad at det blir samfunnsøkonomisk lønnsomt.

La oss håpe det, selv om det i dag å ser mørkt ut.  Vi må til enhver tid lære oss å skille mellom drøm, håp og virkelighet. Det er dessverre slik at »pengene regjerer verden», Men Vidar Oskarson, TAKK for at du kom inn på banen. Du representerer de unge og øyrekkens framtid. Stå på.


Byneset, 15. januar 2019.

Sigbjørn Larsen