Meninger

- Ja, jeg mener at klagen fikk en saklig, grundig og objektiv saksbehandling

Dag Willmann 

Meninger

Svar på åpent brev fra Ola L. Aalmo i Hitra-Frøya vedrørende Teknisk komites klagebehandling - Søknad fra Øst-Hitra Utmarkslag om bestandsplan for perioden 2018-2020.

I ett leserinnlegg i Hitra-Frøya den 23.11.2018 stiller Ola L. Aalmo to spørsmål til undertegnede, som komiteleder, vedrørende Teknisk komite (TEK) i Hitra kommunes behandling av Øst-Hitra Utmarkslag sin søknad om godkjenning av Bestandsplan for hjort for perioden 2018-2020. Det ble etterlyst svar på dette i Hitra-Frøya nett den 17. januar. Jeg beklager at dette har tatt litt tid, men dette får bli mitt svar på de to spørsmålene:


 

1. «Mener formannen at Øst-Hitra Utmarkslag sin klage fikk en saklig, grundig og objektiv saksbehandling i Teknisk komité?»

Saken hadde på det tidspunktet TEK tok stilling til klagen vært gjennom behandling i Hitra Utmarksråd, rådmannen i Hitra kommunes behandling/vedtak på delegert myndighet samt rådmannens saksfremlegg for klagebehandling i TEK. All dokumentasjon knyttet til dette fulgte saken til møtet i TEK. I tillegg var det omdelt/sendt ut diverse innspill fra representanter i Øst-Hitra Utmarkslag til komitemedlemmene. Alle rådgivende instanser innstilte på det samme vedtaket som TEK, etter sin saksbehandling, til slutt gjorde vedtak om.

Mitt svar på spørsmål 1 må følgelig bli; Ja, jeg mener at klagen fikk en saklig, grundig og objektiv saksbehandling i Teknisk komité!


 

2. Har formannen lest mitt notat datert 20.08.2018 som ble oversendt Teknisk komité som saksdokument?

Svar på spørsmål 2; Dette notatet var et av de overnevnte innspillene som ble sendt ut/omdelt til komitemedlemmene ifm. saken. Det betyr følgelig at jeg har lest dette notatet, ja!

Til slutt vil jeg kommentere at komiteen består av folkevalgte legfolk, som ikke nødvendigvis sitter inne med detaljkunnskap ift. de sakene man skal ta avgjørelse i. Temaet hjortejakt er for øvrig heller ikke helt ukomplisert å ta stilling til på Hitra. Litt flåsete sier mange at det finnes like mange oppfatninger om hjortejakt på Hitra som det finnes jegere. Dette er nok helt sikkert en betydelig overdrivelse, men det gir likevel et bilde på kompleksiteten i saker om hjorteviltforvaltning. Politisk nivå er derfor helt avhengig av rådgivning ifm. behandlingen. Her har vi fortrinnsvis fagfolk i rådmannens administrasjon samt Hitra Utmarksråd som representerer utmarkslagene, og derigjennom også grunneierne og jegerne.

FLERE LESERINNLEGG FINNER DU HER


Det er selvsagt ikke slik at politikerne i TEK må følge rådene fra disse rådgivende organene, men akkurat i denne saken ble disse rådene fulgt.


Med vennlig hilsen

Dag Willmann, leder i TEK