Meninger

- Frøya kommune kan selv velge hvilken side de ønsker å stå på

Meninger

I morgen er dagen for møte mellom representanter for Frøya kommune, Nei til vindkraftverk på Frøya og vår advokat.

(Det er altså vi som har bedt om dette informasjonsmøtet! Nå ser vi av media at kommunen stiller med egen advokat. Litt merkelig, men la gå.)

Hvem går seirende ut?

Frøya kommune bør svare “Nei til vindkraftverk på Frøya” på følgende spørsmål:

- Ønsker de utbygging av vindkraftverk med en møllehøyde på 200 meter?

- Har kommunen erkjent sitt ansvar for at dette nå er trusselen, eller skyver man ansvaret fra seg, og over på NVE/OED?

- En utbygning på Frøya vil ikke bety en seier for noen, hverken kommune eller motstandere.

- Tiden vil vise at de som har lagt seg tilgjengelig for dette vil være den tapende part, like mye som at naturen er det.


 

Hogne Hongset gir et tilsvar til Tord Lien i dag.

Kort formulert, men bak dette viser det også at dette vindkrafthysteriet, ikke skal bli norske landskaps definitive skjebne.

Det signaliserer en framtid, og en miljøpolitikk som ikke skal styres av av kraftindustrien!

Motstanden er økende, og motstanden er landsomfattende. Vindkraftmotstanden er i ferd med å bli en fanesak i miljødebatten!

Frøya kommune kan selv velge hvilken side de ønsker å stå på.

Den rådende politikken etter Ola Borthen Moe, og som er videreført som energi=klimapolitikk av sittende regjering, vil bli en mørk blindvei for miljø, natur, og klima når framtidas historie skal skrives.

Alternativet nå er å våge å ta et oppgjør med dette i vår aktuelle sak - overfor TrønderEnergi, og styret i TE, overfor energipolitikken i sine egne partiorgan, og ikke minst, gjennom å møte folkets vilje med handlekraft og mot.

Her må man velge hvilken side en ønsker å havne på!

Velg riktig Frøya kommune!


Hans Anton Grønskag