Meninger

- Du har ansvar!

Meninger

Du er kommunestyrerepresentant i en av de 24 kommunene i det tidligere Sør-Trøndelag, og du har ansvar. Ansvar for å stoppe den vanvittige raseringen av det som er igjen av urørt natur i Trøndelag. Du kan ikke løpe fra dette ansvaret, rett og slett fordi du har et valg. Du kan gjøre noe, og du kan la være. Lar du være å gjøre noe, har du medansvar for det som nå skjer.

Kraftverket i München by har alliert seg med TrønderEnergi, som du og de andre representantene disponerer din kommunes eierandel av. Du er derfor med på å ha eiermakt i TrønderEnergi.

München by har vedtatt å bli klimanøytral. Det skal byen gjøre gjennom å bidra til å produsere like mye fornybar energi som det byen faktisk bruker av blandingen atomkraft, kullkraft, gasskraft og noe fornybar energi. Det høres jo veldig bra ut, ikke sant? En by som rent ut sagt tar klimatrusselen på alvor, og gjør noe med det?

Og München har landet på at produksjon av vindkraft er løsningen for at byen skal bli klimanøytral. Det var nesten så vi så glorien sveve over byens investeringsdirektør, da han for noen uker siden var i Trondheim for å fortelle trønderne om det gledens budskap at München skulle gå foran i klimakampen.

Er det noe som allerede skurrer i bakhodet ditt? For du fulgte sikkert med, og fikk med deg at München ikke vil bygge ut vindkraft i egen bakgård. Nei da, delstaten Bayern, der München er hovedstad, har nemlig vedtatt en vindkraftlov. Den sier at en vindturbin ikke kan plasseres nærmere bebyggelse enn ti ganger turbinens høyde. Dagens turbiner blir nå opp mot 250 meter høye. I Bayern kan slike turbiner da ikke plasseres nærmere bebyggelse enn 2,5 km. Til sammenligning godkjenner NVE at norske turbiner plasseres 400 meter fra nærmeste hus. Men kanskje trøndere er mer robuste mot plagene enn de stakkars tyskerne i Bayern?

Les flere sterke meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

10-ganger-regelen forhindrer altså vindturbiner i det meste av Bayern. Unntaket er en del av fjellene i de bayerske alper, der en viss korporal fra Østerrike fikk sitt Ørnerede for en god del år siden. Der er det god plass til turbiner. Der kunne München by bygge sin vindkraft, nært nok til at byen faktisk kunne bruke strømmen. Men de fjellene er tilsynelatende fredet. Det måtte riktig nok bygges noen flere turbiner enn i Trøndelag, fordi vinden i Trøndelag er noe sterkere. Dermed måtte München by ut med en god del flere Euro. Så det alternativet falt, og Euro ble spart. Og i tillegg sparte også Bayern sin egen natur.

TrønderEnergi er nå velvillig partner med München by, og bidrar aktivt for å rasere trøndersk natur, for at München skal spare Euro og spare sin egen natur. Liker du det, kommunestyrerepresentant? Ikke min sak,- er det det du sier? Der tar du feil, det er din sak. Fordi du er med på å eie TrønderEnergi, og kan stoppe galskapen. Men min kommune har bare en bitte liten eierandel i TrønderEnergi, sier du kanskje. Det hjelper ikke. Alle de 24 kommunene har full frihet til å kreve en ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi. En slik generalforsamling kan instruere styret til å trekke TrønderEnergi ut av vindkraft. Hvis styret nekter, kan styret skiftes ut.

I TrønderEnergis styrende dokumenter heter det om generalforsamlingen: «Gjennom generalforsamlingen i TrønderEnergi AS utøver aksjonærene konsernets høyeste myndighet. Generalforsamlingen velger selskapets styre og fastsetter ved vedtekter rammene for styrets ledelse av selskapet.»

Så enkelt er det altså. Enhver kommunestyrerepresentant i de 24 kommunene kan stille forslag i sitt kommunestyre om å kreve ekstraordinær generalforsamling. Du får kanskje ikke flertall i ditt eget kommunestyre? Neivel. Men da har du prøvd. Stiller du ikke forslag, er du direkte medansvarlig for den største raseringen av Trøndelags natur i historien. Men kanskje får du flertall i ditt lokale kommunestyre. Da må alle de andre kommunestyrene også ta standpunkt til forslaget. Og da kan det bli flertall for å gjøre noe med galskapen.

Du prøver deg kanskje med «klimaargumentet»? Vi må jo bidra til det grønne skiftet, ikke sant? Men vi har overskudd av fornybar energi her i landet, så klimaeffekten må ligge i at mer vindkraft gir mer eksport. Gir så det reduserte CO2-utslipp?

Jeg skrev for et par uker siden til sjefen for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, om nettopp dette. Det enkle spørsmålet jeg stilte var om økt eksport av fornybar energi fra Norge til EU ville gi reduserte CO2-utslipp. Hambro svarte følgende, via sin rådgiver:

«Tusen takk for din henvendelse. Du stiller interessante og komplekse spørsmål. Spørsmålet ditt kan ikke besvares enkelt og meg bekjent har ingen i eller utenfor Norge gjort grundige vurderinger av problemstillingene du reiser.» Ifølge Miljødirektoratet vet altså ingen om ny vindkraft vil bidra til reduserte CO2-utslipp.

Jeg tror mange velgere til høsten gjerne vil vite hvem som tar ansvar for naturen i fylket. Å kreve en ekstraordinær generalforsamling er en politisk handling. Det er det også å la være!


Hogne Hongset, vindkraftmotstander