Meninger

- Krydret med feil og tendensiøse vinklinger

Meninger

Ubegrunnet forskjellsbehandling - lite tillitvekkende, Gjertsen

I et lengre innlegg i Hitra-Frøya, krydret med feil og tendensiøse vinklinger, raljerer lederen i Hitra Utmarksråd, Arild Gjertsen, over Øst-Hitra Utmarkslags skjebne.

Gjertsens utfordringer er mange – men han "glemmer " behendig å kommentere det vesentligste i konflikten, nemlig hvorfor Ut-Hitras bestandsplan ble godkjent men ikke Øst-Hitras.

Dette, som er essensen i hele saken, har vi utfordret Gjertsen på flere ganger, uten å få svar. Sitat fra Gjertsens innlegg – «Øst-Hitra sin plan ble ikke tilrådd godkjent. I hovedsak skyldes dette en utstrakt bruk av 50 % regelen gjennom hele planperioden……………..» (min understrekning).

Denne begrunnelsen holder selvfølgelig ikke – jfr. nedenfor!


 

Ut-Hitra har et minsteareal på 400 da. pr. dyr. Den godkjente kvoten på 116 dyr, gir et areal pr. dyr på 279 da. pr. dyr – dvs en reduksjon av minstearealet på 30 % i hele planperioden og forutsetter «en utstrakt bruk av 50% regelen gjennom hele planperioden».

Øst-Hitra har et minsteareal på 350 da. Vår avviste bestandsplan på 230 dyr, gir et minsteareal pr. dyr på 278 da., en reduksjon på bare 20 %. Likevel ble vår plan avvist. Hvorfor?


 

Det er greit nok å være saklig uenig, noe annet å «glemme» å besvare samt ikke begrunne usaklige avgjørelser. Tilliten svekkes mer eller mindre automatisk når noe slikt skjer.

Hva blir det neste?

Det virker heller ikke spesielt tillitvekkende at lederen i Hitra Utmarksråd

- karakteriserer et flertallsvedtak i Hitra kommunestyre som …. "Demokratisk – tvilsomt". Det tvilsomme er at Hitra Utmarksråd ikke respekterer og ikke følger opp et demokratisk vedtak om en kvoteøkning på inntil 20 %.

- karakteriserer Øst-Hitras arbeid med bestandsplan og kommunestyrets behandling slik, sitat – «At hjorteforvaltningen på Hitra skal styres av tilfeldige innspill og etter private særinteresser, hvor til og med grunneierrett mangler, blir etter min mening feil.»

Vurderes vi rettighetshavere, uten grunneierrett, som mindreverdige og med større særinteresser enn grunneiere?

Svar på alle spørsmål i møtesees!


Børøysundet, 20. mars 2019

Torfinn Stub

Styremedlem Øst-Hitra Utmarkslag