Meninger

-Telenor sender skriv til kundene som skaper frykt

Meninger

I disse dager har et meget stort antall personer fått et skriv i posten hvor man kan si opp avtalen med Telenor uten ekstra kostnader med virkning fra 1 mai 2019.

Dette er en merkelig måte å informere alle de kunder som fremdeles har fasttelefon på og blant disse er svært mange eldre og uføre med dårlig råd.

Svært mange av disse har fasttelefonen som en trygghet.

Kobbernettet har hittil vært hovednettet for fasttelefoni og bredbånd.

Som et ledd i moderniseringen av telenettet, har Telenor bestemt at kobbernettet skal fases helt ut innen utløpet av 2022.

Dette er et stort teknologiskifte som får konsekvenser for telefoni- og bredbåndstilbudet.

Alle husstander som i dag har fasttelefoni/bredbåndstelefoni over kobberlinjen, og som mister telefontjenesten, skal få tilbud om en mobilbasert løsning eller bredbåndstelefoni over koaks eller fiber som erstatning, men det snakkes ikke om kostnadene dette påfører den enkelte.

Telenor er forpliktet til å tilby offentlig telefontjeneste i hele landet.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Dersom Telenor velger kun å tilby mobiltelefoni til sine kunder, må Telenor også sørge for at telefontjenesten kan brukes innendørs og iverksette tiltak dersom abonnenten ikke har tilfredsstillende dekning.

Her forventer jeg at Telenor har en god kundeoppfølging samtidig som utfasing av kobbernettet pågår og da holder det ikke å sende ut et skriv om at man ved feil på linja ikke vil bli foretatt retting.

Slik negativ informasjon skaper usikkerhet og frykt blant et stort antall beboere som bor alene.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil følge opp at Telenor tilbyr telefoni til alle husstander slik selskapet er forpliktet til, når kobbernettet fases ut.

Da bør man også kreve at slike tilbud ikke vil påføre den enkelte voldsomme utgifter.


Svein Otto Nilsen

Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting


Per Ervik

Gruppeleder for

Pensjonistpartiet på Hitra