- Takk til bomiljø 1 ved Hitra Helsetun

Meninger

Vi sender her en takk til personalet ved Hitra helsetun, bomiljø 1 for god omsorg og pleie av vår mor Edith Rabben. Vår mor gikk bort 13. mars, og vår familie savner nå et vidunderlig menneske som vi var veldig glad i.

Sommeren 2015 forsto både vår mor og vi pårørende at det bød på utfordringer for henne å klare seg i hverdagen alene i sin bolig. I den siste tiden hjemme fikk hun veldig god pleie av hjemmesykepleien, som bidro til at hun kunne få bo hjemme så lenge det var mulig. Hun fikk hurtig plass ved Hitra Helsetun, hvor hun ble fulgt opp og ivaretatt av kompetente og dyktige ansatte på avdeling bomiljø 1. Her bodde hun de siste 4 år av sitt liv.

Møtet med sykehjemmet ble en god opplevelse, både for vår mor og for oss pårørende. I en utfordrende livssituasjon for henne har vi møtt kompetente, dyktige, positive og særdeles hyggelige mennesker. Som pårørende har vi vært velkomne når som helst, og de gjorde virkelig alt for at vår mor skulle ha det bra.

Vår mor har vært trygg, og hun har fått meget god omsorg og pleie. Hun møtte mange gode samtalepartnere som har vært interesserte i hennes ve og vel. Hun har fått deltatt på mange arrangement ved hjemmet, og det har vært hyggelige stunder som hun satt veldig stor pris på. Stor takk også til Livsglede for eldre og velferdsråd for alt det dere har bidratt med. Dere har gjort mange hverdager til en fest.

Personalet har vært imøtekommende for å dekke hver enkelt beboers lyster og behov — det var rett og slett imponerende. I de siste dagene av vår mors liv opplevde vi et personale, som var tett på både min mor og oss. Dere har vist omsorg, humor, positivitet og dere er faglig dyktige. For vår familie har dere betydd uendelig mye.

Takk til dere alle i hjemmesykepleien også, for all den hjelp dere har bidro med da mor ennå bodde hjemme og trengte hjelp. Dere var til stor støtte og trygghet for oss alle i den perioden.


Heidi Rabben og Frode Rabben