Meninger

Penga eller livet

Meninger

Det finnes ingen garantier her i verden, i livet. Noen ganger må vi ta sats og handle etter egen overbevisning og av viljens kraft - briste eller bære. Sånn er det for alle, også for politikere. 

For oss som fortsatt lever i (energi-)eventyrenes og (aksjonist-)leirbålenes tid, finnes det ting vi må gjøre, selv om det er farlig. For ellers er vi ikke mennesker men bare en liten lort, sier Astrid Lindgren i “Brødrene Løvehjerte”.  

Nå står Ap-politikerne på Frøya foran et vegskille. Det valget de tar i formannskapet og kommunestyret nå på torsdag 11. april, vil få store, kanskje til og med uopprettelige følger for framtida - både for dem selv, partiet deres og for naturen og øysamfunnet de er valgt inn for å ta vare på.  

Konsekvensene KAN bli av det økonomisk smertefulle slaget. Men med 78,7 % støtte i ryggen mot vindkraft på Frøya, vil det sannsynligvis være god vilje i befolkningen for å ta den økonomiske omkostningen ved å ikke godkjenne ny dispensasjon for utbygging av vindkraftverk - HVIS det skulle bli noen slike konsekvenser.  

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Og kanskje er det INGEN slik pris i det hele tatt. Det kan være skremmeskudd. Kanskje har politikerne nå fått en skinnende gylden mulighet til å komme seg ut av et uføre uten varig mén, mot alle odds - fordi innbyggerne har gjort det som står i deres makt for å gi dem denne gaven. Tenk om en skuslet bort en slik sjanse?

 Prisen å betale ville da være å sette artsmangfoldet på spill, ødelegge fauna og flora, svekke folkehelsa, ramme omdømmet, gi nedgang i eiendomspriser og frafall av inntekter fra turistnæringa, og sitte igjen med en natur, et landskap og et miljø som aldri helt vil kunne friskmeldes igjen. Og dét attpåtil når det er akkurat denne naturkraften som kan være med på å berge framtida.

Med hvilken rett kan vi kolonisere framtidas natur på denne måten? Noen ganger er det vondt å velge. Men det å ikke velge og la de mektigste ta styringa, er også et valg. En kan skremmes til å gjøre noe en ikke egentlig vil, eller overvinne frykten og ikke gi opp. Så står kanskje valget på torsdag mellom usivilisert lydighet eller sivil ulydighet. Penga eller livet! Hva tar dere?


Siri Harr Steinvik