Meninger

- Denne saken er en stor skam for Frøya!

Meninger

De mørke vindmøllene


Når historien om vindkraftsaka skal skrives så  vil den nok gå inn i historien som den tristeste  saken i Frøyas historie.

Vi har hatt en folkeavstemming og hvilket resultat ga den? Den ga intet resultat!, men den viste at vi hadde angret oss fra ett tidligere valg og at vi ville ha «omkamp» og det er jo en ærlig sak. De fleste har vel tatt ett valg, men i ettertid angret seg på det valget og i de fleste tilfellene har det ikke vært mulig å få reversert det fordi «motparten» ikke vil ha "omkamp»

Hva må til for å få til en omkamp? Begge parter må være enige i det!

NVE ville ikke være med på «omkampen» og derfor ble det ikke noe resultat.

Hadde NVE vært med hadde vi fått ett resultat og resultatet hadde blitt at det ikke hadde kommet vindmøller på Frøya.

For å ta ett eksempel: Vi er 10 stykker som overdrar ei tomt til en person og han bruker penger på forberedelser til å bygge på tomta. I ettertid så begynner flere av oss å angre på dette valget og vi tar en avstemming. Flertallet angrer seg og det blir til at vi legger fram for «motparten» at vi vil ha tomta tilbake. Dette godtar han ikke . Vi innser at vi kan angre oss så mye vi vil men vi kommer ingen vei og at «resultatet» blir stående p.g.a at «motparten» ikke vil ha «omkamp»  og å prøve å tvinge han til det ser vi ingen mulighet til.

Folkeavstemminga viste at vi angret oss, men ikke noe mer enn det. Veien videre var det ikke valg på så det ble det opp til våre politikere å bestemme. Når politikere med ordfører i spissen sier vi må følge folkets råd så stemmer ikke dette. VI HAR IKKE GITT NOE RÅD! VI HAR BARE ANGRET OSS!

Skulle velgerne ha gitt råd til politikerne om hva vi skal gjøre med  det at vi angret oss måtte vi hatt en folkeavstemning til !

Ang. denne så skulle det ha vært avklart på forhånd hva hensikten med den var. Var det bare for å høre «folkets røst» som ei i AP sa eller å prøve å påvirke NVE til  til å trekke konsesjonen. Det ble det siste uten at det ble noen suksess! 48 prosent deltagelse var kanskje p.g.a at mange mente at om de var for eller imot vindmøller så var det helt irrelevant da saken var avsluttet?

Jeg stemmte ja til vindmøller, men hva hvis jeg stemte nei? Jeg hadde følt at Ordfører og politikere misbruker min nei-stemme til å føre Frøya ut i noe som er totalt uansvarlig !

Ordføreren gikk for at disp.søknaden hadde gått ut selv om hun tror at vindmøllene kommer uansett men at politikerne måtte ta hensyn til folkeavstemminga i sin vurdering.

Dette er en helt vanvittig feiltolkning av den!

Min Nei-stemme blir misbrukt denne måten! Hva hadde jeg gjort hvis jeg hadde fått bestemme?

Det hadde blitt samme resultat som med tomtesaken! Jeg hadde stoppet ! Jeg hadde innsett at p.g.a mitt tidligere valg så var «slaget tapt»

Grønskag sa rett ut i VG at aksjonistene hadde forhindret utbyggeren med å komme i gang slik at av avtalen med Frøya kommune gikk ut. Jeg tror mange i Norges  land reagerte på dette. Er det greit å gjøre det på denne måten da ?

Når politikerne vurderte om søknaden hadde gått ut eller ikke så ble ikke aksjonistenes  «innsats»  tatt med i betraktning i det hele tatt og Ordføreren takket dem for dette.

Dette er VELDIG SPESIELLT og blir kanskje tatt med i en vurdering av denne saken utenfor Frøya?

Hva som kommer til å skje vet ikke jeg. Staten har en mulighet til å gjøre denne avtalen om til en Statlig . En i formannskapet sa at det ville være et alvorlig overtramp mot lokaldemokratiet og lite sannsynlig.

Når en kommune får en «forespørsel»  om vindmøller og de tar en folkeavstemning om det som viser 80 prosent nei og kommunen gjør da selvfølgelig ikke noen avtale med utbygger og staten overkjører dette så kan man si at det er ett overtramp. I Frøyas tilfelle så er det en helt annen sak. Konsesjonen er gitt ut fra Olje og Energidep som vi hadde stillt oss positiv til og vi har en avtale med utbygger. Utbygger «banker på døra» og vil begynne men blir nektet fordi vi plutselig har ombestemmt  oss.!

Noe større grunnlag for Staten til å overta dette er det nok ikke mulig å få til!

Lokaldemokratiet på Frøya har kollapset i denne saken og da er det HELT GREIT at ett annet overtar!

Ordfører sier «dette viser at AP er ett ansvarlig parti»

Det stemmer ikke .  Den veien AP har valgt er uansvarlig. Hadde de vært ansvarlig hadde de sagt til «folket  etter at NVE sa klart ifra at konsesjonen lå  fast at denne saken «er avgjort og avsluttet for flere år siden og når «motparten» ikke vil ta den opp igjen så er det ingenting vi kan gjøre». AP hadde som en av to forutsetninger for å stemme for folkeavstemmning at NVE trakk tilbake den noe som de som sagt ikke gjorde. 14 dager senere stemmte de FOR! Det er politikken sin det!  Var grunnen Norfaktas spørreundersøkelse som viste klart  flertall for nei og at de følte de hadde en dårlig sak før valget?AP hadde nok gått på en «smell» fra «folket» men smellen som nå kommer er større!

I stedet  så har de valgt denne totalt uansvarlige veien og bruker den meningsløse folkeavstemmninga som et grunnlag for den!

Denne prossesen skulle også ha vært ungått da den skaper større «sår» i innbyggerne.

Registrerer at SP- lederen vil ha fjernet kommunens advokat da hun ikke er på deres side og har feil og heller ta motstandernes advokat som er enig i dem i alt. Beste løsningen hadde kanskje vært og spart pengene og ikke hatt noen advokat?

Sp-lederen har sagt opp strømavtalen sin med Trønderenergi i protest mot at de skal bygge vindmøller på Frøya.

Han skulle ha sagt opp jobben sin i protest også. Hvem hadde Trønderenergi avtale med som gjorde dette mulig? Hans arbeidsgiver Frøya Kommune!

Hvorfor Må og Skal Frøya tape denne saken?

Det er fordi vi ikke kan ha det slik i dette samfunnet at det skal være mulig å få omgjort ett resultat uten at motparten  er enig i at det skal være mulig!

Vi som overdro tomta og angret etterpå SKAL ikke ha mulighet til å «vinne» den tilbake når motparten ikke ønsker det.

Hvis vi hadde hatt EU valg og hvis bare den «tapende part» sier omkamp så blir det omkamp.

Kunne ha blitt mange EU valg etter hvert.

Hadde jeg skrevet dette hvis jeg hadde vært fantatisk motstander av møllene? NEI

Hva hvis jeg hadde stemt nei til vindmøller: Jeg hadde skrevet det samme.

Jeg stemte ja til vindmøller. Hva mener jeg om 3 år. Vet ikke! Man tar ett valg og bare framtida viser om man kommer til å angre på det eller ikke.

Denne saken er en stor SKAM for Frøya!

Anonym