Meninger

- Høyrekreftene driver sterkere enn på mange år og undergraver arbeidsfolkets rettigheter

Meninger

Gratulerer med 1 mai!

Den første 1. mai-feiringen i Norge ble gjennomført i 1890.[4] I Kristiania (Oslo) og Kristiansand ble det arrangert demonstrasjonstog. 3 600 mennesker deltok i 1. mai-tog fra Youngstorget. Arbeidere i Fredrikshald (Halden) feiret dagen med en større fest, og i Skien og Hønefoss var det møter, men enkelte steder ble festlighetene utsatt til lørdag 3. mai eller søndag 4. mai for å unngå konflikt med arbeidsgiverne.

På Kongsberg holdt Carl Jeppesen foredrag om 8-timersdagen for 400 tilhørere lørdag 3. mai, og på Vikersund dagen etter for 300 arbeidere.

Fram til 1919 var en lovfestet normalarbeidsdag på åtte timer 1. mai-feiringens fremste, om ikke eneste, krav. Kravets popularitet lå i at det både var konkret og symbol krav, formulert i tredelingen «8 Timer arbejde, 8 Timer frihed, 8 Timer hvile», slik det sto på det første norske 1. mai-merket i 1892.

Siden har 1 mai vært markert over hele vårt land hver eneste 1 mai med tog, paroler musikk og fest. Dette er en internasjonal dag som startet i USA. Den internasjonale arbeiderkongressen møttes i Paris i 1889 for å stifte Den annen Internasjonale.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Etter forslag fra de fagorganiserte i USA ble 1. mai vedtatt som demonstrasjonsdag. Dette hang sammen med at politiet 3. mai 1886 skjøt og drepte fire demonstranter under en generalstreik i Chicago, der kravet var innføring av åtte timers arbeidsdag. Streiken hadde begynt 1. mai. Disse hendelsene minnes i dag som første mai eller arbeidernes dag i de fleste industrialiserte land.

Fra Norge deltok Carl Jeppesen, som sørget for at denne dagen ble valgt også i Norge. Dagen ble første gang feiret i 1890 som arbeidernes egne internasjonale kamp- og festdag. Aldri tidligere hadde arbeidere over hele Europa samlet seg på samme dag til en mønstring for felles krav.

I USA sørget Knights of Labor (Arbeidets riddere) allerede i 1887 for at første mandag i september ble Labor Day, slik at man fikk distansert seg fra de radikale kreftene i Europas arbeiderbevegelser.

Oppslutningen om 1. mai varierer fra land til land. Helt fra første stund var maidagen på samme tid en festdag, en kampdag og et symbol på arbeiderbevegelsens styrke. 1. mai mønstret arbeiderbevegelsen under musikk, faner og flagg, for å feire dagen og for å demonstrere for sine krav.

Mange vil hevde at det ikke er nødvendig å feire denne dagen og fortsatt ha den som en internasjonal kampdag. Partiet Rødt er helt uenig i denne påstanden. Vi mener tvert imot. I dag ser vi at det blir mere og mere nødvendig å ta i bruk 1 mai som en kampdag. Høyrekreftene driver sterkere enn på mange år og undergraver arbeidsfolkets rettigheter som har vært opparbeid gjennom generasjoner.

Dagens regjering i Norge står i spissen for å undergrave den norske velferdsstaten, den driver på med full kraft å selge ut store deler av folkets fellesressurser innen fiske, vann og vindkraft. Vi ser kraftige angrep på arbeidernes arbeidsvilkår gjennom bruk av bemanningsbyråer, sosial dumping, nei til reallønnsøkninger, brutalisering av arbeidslivet og en storstilt privatisering av den offentlige omsorgen som barnehager, sykehjem, rusomsorgen og barnevernet.

Også internasjonalt ser vi de samme tendenser, om enn ikke i enda sterkere former enn i Norge. Masse produksjon og tjenester blir overført fra vestlige land til land i spesielt Asia for at disse skal kunne produsere de varene vi trenger mye billigere enn det vi er i stand til i vesten. På denne måten undergraves våre egne samfunn, kapitaleierne øker sine profitter på å bruke underbetalte, ofte barnearbeidere i andre og mye fattigere land.

Kapitalismen viser på denne måten deres egen kynisme og avslører at de er opptatt av profitten kun ene og alene.

1 mail er derfor fortsatt en utrolig viktig dag for å synliggjøre at kampen fortsatt står i fokus og at det er fortsatt viktig å sloss for arbeidernes frigjøring både i Norge og ikke minst i resten av verden. Dette er en tradisjon som må ivaretas i vår beste tradisjon gjennom å markere dagen som arbeidernes internasjonale kampdag.


Derfor ønsker

Hitra og Frøya Rødt å

GRATULERE ALLE ARBEIDERE MED DAGEN DEN 1 MAI.


Jann Krangnes