Meninger

- Uhørt om vindkraftdiktat fra TrønderEnergis styre

Meninger

Styreleder i Trønder-Energi går ut med en «pressemelding» (09.05.19) med denne overskrift og ingress, blant annet i lokalavisa.

«Lovlige vedtak bør gjennomføres som planlagt

Alle ordførerne i eierkommunene til Trønderenergi, utenom Frøya, stiller seg bak en uttalelse om at utbyggingen av Frøya vindkraftverk bør skje som planlagt.»


 

Styreleder Per Kristian Skjærvik i Trønder-Energi mer enn antyder at han, sammen med flere ordførere i TE’s eierkommuner skal flagge at de står fast ved «lovlig fatta vedtak» når det gjelder konsesjoner gitt til eierkommuner, og peker spesielt på Frøya.

Det skrekkelige er ikke det Skjærvik sier, men det han ikke sier. Vi tar det punktvis:

-  «Lovlig fatta vedtak» innebærer for Frøyas del at TE ikke maktet å starte bygging før dispensasjonstida på tre år var gått ut. TE kunne ha søkt om forlenget dispensasjon når som helst. Nå befinner kraftselskapet seg i en situasjon der de krever å bygge i et LNF-område, uten dispensasjon.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Det er selvsagt ulovlig! Det er sannheten – men Skjærvik går til mediene og påstår et det er Frøya som ikke forholder seg til lovlig fatta vedtak!

-  På grunn av dispensasjonsvedtaket har man kommet helt bakpå i forhold til konsekvensutredninger. Før 2012 var dette i orden. Vi visste hva vi fikk. Etter 2012 har mange premisser blitt endret, og det mest dramatiske inngrepet er en økning av turbinhøyder til 180 meter. Te har sviktet sin informasjonsplikt!

- Flere andre forhold har vært tatt opp med TE, men styreleder har henvist til Eidem, Eggan og Gjersvold.

-  Mange spørsmål har vært av en art som bare styret kunne ha svart på. Også i slike tilfeller har vi blitt henvist til de samme herrer.

- Har ikke styret og styreleder noen mening om hvordan 70% tysk eierandel skal påvirke et selskap som proklamerer at de er eid av trønderske kommuner?

- Hvordan forholder styret i Trønder-Energi seg til at ledelsen i et kommune.eid selskap går til søksmål mot en av sine eiere?

-  Hva sier styreleder til at den administrative ledelsen skylder på SWM? Vi har forståelse for at SWM krever gjennomføring, og at TE’s ledelse er presset, men disse truslene har blitt en fast del av selskapets kommunikasjon med kommunen, og har toppet seg den siste tiden. Erstatningssummene har økt hver gang denne ledelsen har åpnet munnen. Har ikke styreleder en mening om det?

-  I München kommune spør man seg nå hvordan en øy som Miljømyndighetene har bedt om spesielt vern for, får konsesjon. Vi forventer ikke at styret i TE skal ha noen tanker om det, men det har selvsagt vi som aksjonerer mot dette gjort, og vi vet at mye med denne konsesjonen er svakt. Nei til vindkraftverk på Frøya har hatt advokat, og det er mye i denne konsesjonen som ikke stemmer. Dette har vi signalisert overfor styret i TE, uten hell. I München har man satt spørsmålstegn ved mye av dette.

Konklusjon:

- Styreleder snakker kun om «lovlig fatta vedtak», og mer enn antyder at det er Frøya kommune som er i ferd med å bryte loven!

-  I dette tilfelle har kommunen loven på sin side, det unngår han å nevne!

-  Han legger videre et premiss til grunn for sitt krav om at kommunene skal slutte rekke mot Frøya. Hva slags ledelse er det? Dette virker som noe helt annet enn interkommunalt samarbeid, og de andre kommunen bør besinne seg.  

-  Vi ber om at generalforsamlinga merke seg, alt dette!


For Nei til vindkraftverk på Frøya

Hans Anton Grønskag