Meninger

-La ordførerpartiene kjenne folkets vrede

Meninger

Det er lokalvalg! Om to år er det stortingsvalg!

Ordførere, landet over, har bidratt til at regionale kraftselskaper har solgt seg ut til utenlandske investorer.

Nå har ordførerne gitt fra seg den makta de har fått fra sine velgere!

Nei til vindkraftverk på Frøya er blitt forsøkt “kriminalisert” fordi vi tok ordet okkupasjon i vår munn. Utilbørlig retorikk mente lobby, kraftselskap, kommuneledelse og andre!

Nå er okkupasjonen et faktum! Kommunene har mistet kontrollen over kraftselskapene.


 

De lokale kraftselskapene har gitt hovedandelen av utbyggingsprosjektene til utenlandske investorer.

De utenlandske investorer får vern og beskyttelse av norsk lovverk, og en forvaltning skreddersydd for grådighet.

Vi er okkuperte!

Dette har de store ordførerpartiene vært med på, og de har sviktet bygde-Norge på alle mulige måter.

Vi på Frøya får merke dette nå.

Selv i de avgjørende fasene på nyåret da dette kunne stoppes lokalt - sviktet vårt største parti!

Ingen avvisning på grunn av vesentlige endringer i prosjektet. Turbinhøyde på 180 meter skulle ikke være en grunn for å si nei til prosjektet, men Frøyas ordførerparti la all sin prestige i at dette skulle behandles som del av MTA.

Da ga de startskuddet!

Kraftselskapene skulle bestemme utfallet - og kraftselskapet er tysk, så det holder!

Ingen kan kjøpe seg ut av dette!

Ingen kan forhandle seg ut av dette!

Nå toer alle sine hender!

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Trøndelagsbenken på Stortinget nekter å treffe frøyværinger i Oslo.

Lederne for de store partier vender ryggen til bygdefolket, svarer ikke på henvendelser.

De har fått den informasjonen de trenger fra lobbyen, tenkesmiene og selvvalgte eksperter.

Det er nå vi har sjansen bygdefolk!

Vi bør oppfordre til det mest utradisjonelle valg av partier noensinne!

Ordførerpartiene bør få kjenne hva salg av lokaldemokratiet, og vår nærnatur innebærer!

Stem dem ut!


Nei til vindkraftverk på Frøya

Hans Anton Grønskag