Meninger

- Politimesterens prioriteringer skaper harme og mistillit

Meninger

Politimesteren i Trøndelag vekker harme og sinne på Frøya med politiets aktivitet omkring motstanden mot vindturbiner på Frøya.


 

I intervju med H-F 21.5.19 mener politimester Moe de er forpliktet til å bruke nok politiressurser for å kunne beskytte lovlig virksomhet og det ligger i politiets arbeidsoppgaver å bistå til at lovlig virksomhet kan gjennomføres.

«Det er ingen tvil om at demonstrantene har forhindret lovlig virksomhet.»

Korreks : Lovlige demonstranter forsinket virksomhet med lovlige midler, som de mener er uavklart og inngrepene i naturen er uopprettelige. I denne tidsperioden med hekking er anleggsvirksomhet og sprengning en stor fare for lovbeskyttet dyreliv.


 

«- Det var drøyt 20 politifolk i området som går på politiets budsjett»

« er lov å demonstrere, men spørsmålet er når demonstrasjonen går over i å hindre lovlig aktivitet. Når vi var litt ekstra politifolk i går, så var det spesielt med tanke på at det ikke skulle oppstå farlige situasjoner i forbindelse med sprenging.»

Korreks : Det er ikke politiets oppgave å sikre anleggsområdet. Trønder Energi skal sikre området. Dersom demonstranter ikke hadde etterkommet Trønder Energis beskjed å fjerne seg fra området under sprengning SÅ blir det politiets oppgave å sørge for at demonstranter fjerner seg, blir fjernet. Hittil har aktivistene etterkommet påbud fra politi , frasett en enkel person. Her har politiet gått Trønder Energis ærend som gratis sikkerhetsvakter og for å sørge for at de ikke ble forsinket . Noen få politifolk ville kunne ha gitt eventuellle demonstranter som ikke etterkom påbud pålegg/bot og fjernet dem.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Liten Digresjon: Da folk her ute var i reell fare for å bli skutt, tok det 5 timer før politiet dukket opp.

«Politimesteren kan ikke svare på detaljer om bakgrunnen for stengingen av veien i går, der tungbiler og nyttetransport fikk passere forbi sprengingsstedet, mens alle private biler ble stanset.»

Korreks: Dette ble gjort for å hindre eventuelle aktivister fra å passere. Dvs hindring av lovlig passasje og opphold. Det er en klar maktdemonstrasjon fra politiet å stoppe privatbilene. En eventuell begrunnelse om en nødsituasjon for å hindre sammenstøt eller ulovlig aktivitet er total overkill.


 

Politimesterens prioriteringer av resurssbruk på Frøya den siste uka skaper harme og mistillit på Frøya.


Steven Crozier

Rødt Frøya