Meninger

- Hvor er APs visjoner for framtid og utvikling for øyrekka ?

Meninger

Varaordføreren ble skuffet igjen. Med henvisning til HF sitt referat 10.mai fra Formannskapsmøtet 7. mai hvor anmodningen fra SuMaBo Fellesforening om kommunens deling av utgiftene ved utredning av ny veitrasè Sula – Mausund ble avslått.

Orføreren hadde ikke innlegg til saken. Varaordføreren var den eneste fra AP som uttalte seg ved siden av gruppeføreren.

Kanskje uttalte Bekken seg nærmest for å forklare hvorfor han stemte imot.

Det er jo leit å bli skuffet. Det er andre gang på kort tid at varaordføreren blir skuffet. Første gang var da AP sitt nominasjonsmøte ikke ville gi ham videre tillit som varaordfører, andre gang på formannskapsmøtet 7.mai da han uttrykte skuffelse over at Bogøya ikke konkret hadde fått veiarm med i plana.

Av den grunn stemte han imot å dele utredningskostnadene med SuMaBo .

Utredningen viste altså ikke konkret en slik veiløsning, av flere årsaker.


 

Hovedårsaken var at det i forrige runde ble det arrangert et folkemøte på Bogøya, hvor de fastboende, og ikke minst feriefolket, sa klart i fra at de ikke ville ha noen vei på øya og at hengebrua måtte bevares som den absolutte idyll og et umistelige kulturminne.

En parkeringsplass der veien landet på området mellom Bog-øya og Avløsa, var det de kunne ønske seg. Parkere bilen der og gå hjem fornøyd over «lykkens hengebro». DET var nesten alles ønske.

Jeg har forståelse for at folket på øya engasjerer seg for å bevare øya slik som den er. De to næringstiltakene som har satset på småbåtturisme, ikke bilturisme, har lyktes. Bogøya har klart seg gjennom generasjoner med faste båtanløp.

Det nye reiselivstiltaket har også innrettet markedsføringa på det spesielle miljø som øya representerer. Båt-turisme ligger det der godt til rette for, bilturisme på Bogøya blir et fremmedelement.

NY-veien mellom Sula og Mausund kan stimulere Bogøya med småbåthavner og naust-tun på Skjervøya, slik vi ser det før brua over til Hemnskjela ved Sunde. På Skjervøya er det også areal for en turiststasjon lik den vi finner før høgbrua på Atlanterhavsveien over øyene mellom Aver-øya og Bud i Romsdal.

Hvor er APs visjoner for framtid og utvikling for øyrekka? Husker ikke Pål Bekken at det var APs daværende ordfører som ledet an under folkemøtet på Bog-øya da både fastboende og hytteeiere var trommet sammen.

Jeg var bare «en underdog», men var tilstede og lyttet. At jeg da og i foreliggende utredning har bøyet av for APs sterke engasjement mot vei på Bogøya var fra min side og imøtekomme «folkeviljen».

Dessuten var det i samsvar med APs valgprogram for 2003 side 10, hvor det står at AP vil gå inn for å gjennomføre veiforbindelsen Sula, Bogøya og Mausund, men var kanskje litt vaklende når det gjaldt Bogøya.


 

Dette med «bare parkerings-plass» under folkemøtet var kanskje et internt og midlertid kompromiss innen AP.

At min oppfatning i så måte ikke var feil, er i ettertid bekreftet at den ikke var. Parkeringsplassen som var tenk, lå nemlig i 100-metersonen og skulle være sikret. Men nå det er opplyst fra Bogøya at kommunepolitikerne har gitt dispensasjon til fradeling for hyttetomter og nå står det hytter der parkeringsplassen skulle bli. Det kunne AP ha stoppet. Utrolig, men sant, de gikk inn for det.

Jeg er selv skuffet, men at Pål Bekken skal bruke akkurat skuffelse som unnskyldning for å ikke gi støtte til utredningen høres i mine ører ut som en logisk kollaps, siden hans eget parti faktisk har umuliggjort vei til Bogøya, kanskje helt i samsvar med APs egentlige oppfatning.

ALT det jeg har sagt bekrefter disse mine antagelser. Både desembervedtaket 2018 vedr. arealplana om å beholde den opprinnelige vegtrasè og 7.mai da formannskapet vedtok ikke å dele på utredningskostnadene for NY veitrasè.

Dette er et politisk «Narrespill», som selv den mest enfoldige bør kunne gjennomskue.

Det er leit at Pål Bekken føler seg skuffet og jeg har en viss forståelse for det. Han var jo i ledelsen for Høyre tidligere. At noen skifter parti på grunn av overbevisning, må aksepteres, men at han nå har skiftet overbevisning på grunn av partiet, er mer betenkelig.

Da settes det spørsmål ved tilliten og det er vel nettopp det AP har gjort overfor Bekken.

Men kan folket ha tillit til AP ? spør jeg. Det er lov å tro på julenissen, men jula er kortvarig og troen på julenissen er vel ikke så klippefast hos noen av oss.


Spongdal, 23.mai 2019.

Sigbjørn Larsen