Meninger

- Det er en selvfølge av vi bygger røykerom i det nye helsehuset

Meninger

Ang. røykerom i Morgendagens omsorg:

Frøya kommune har vedtatt utbygging av nytt helsehus med bofellesskap – et stort løft for pleie- og omsorgssektoren i kommunen. Jeg er politisk representant for borgerlig gruppe i styringsgruppa for prosjektet. Det er gjort ett positivt og grundig arbeid i forbindelse med utbyggingsplanene med arkitektkonkurranse og involvering av ansattegrupper for utforming av bygget.

Det var allikevel en stor overraskelse for meg at i siste utkast til planløsningene for bygget var røykerommene for beboerne fjernet. Røykerne er henvist til verandaen utenfor oppholdsstua på avdelingene.

En av Høyres grunnverdier er at hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv.

I nytt helsehus skal de av frøyværingene med behov for omsorg 24 timer i døgnet bo. Dette er deres hjem, fordi de av ulike årsaker ikke kan bo hjemme lengre. Jeg mener det ikke er Frøya kommunes rolle å frata de styring over eget liv.

Røykeloven ble i stor grad innført for å verne alle som ikke røyker mot passiv røyking. Loven åpner allikevel for at røykerom kan tillates på institusjoner hvor mennesker har sitt bosted. I 2019 finnes det gode løsninger for å redusere røyk og røyklukt for omgivelsene. Dette ser vi på flyplasser, kjøpesentra i utlandet og på f.eks. oljeplattformer. Dette er løsninger som er godkjent av Arbeidstilsynet.

Vi vet alle at røyking er skadelig, jeg røyker ikke selv. Men jeg mener allikevel at slaget om folkehelsa på Frøya ikke står på om vi legger til rette for røyking for pleietrengende, ofte eldre, innbyggere. Tobakk er en lovlig omsettelig vare i Norge – det er lov å røyke for alle over 18 år, hvis de velger det.

Av respekt for den enkeltes rett til å bestemme over eget liv – i alle faser av livet - er det en selvfølge av vi bygger røykerom i det nye helsehuset.


Kristin Strømskag

Ordførerkandidat Frøya Høyre