Meninger

Om samfunnsoppdrag, teknologi, retorikk og avbøtende tiltak

Meninger

OM SAMFUNNSOPPDRAG, TEKNOLOGI, RETORIKK OG AVBØTENDE TILTAK!

«Avbøtende tiltak» er et flott ord. Dersom teknologer, økonomer og politikere raserer natur, boligområder og kulturminner kan de pynte på skaden ved å gi noe i stedet.

Når «Frøya vindpark» bygges, skal innbyggerne innvilges en gapahuk fra TE som avbøtende tiltak midt i «vindparken». Vi ble veldig lettet da vi så det. Sorga blir ikke så tung å bære liksom.  Endelig kan vi sitte i gapahuken og se på fugletrekket som kolliderer med rotorbladene.

Bortskytingen av søndre og nordre Rønneberghaug, med Rønnebergs herskapelig hus og fuglefjell mot Notenesgata, satte ålesundske sinn i kok på 70-tallet - og gjør det ennå. Ingen avbøtende tiltak kan endre på det, men teknologisamfunnet finner på ny-begreper etter behov. Når de skal tjene penger på klima er kreativiteten helt i turbo! Trønder-Energi påstår at verden er i trygge hender «PÅ VÅR VAKT!»

Når teknologene og økonomene rår samfunnsutviklinga alene blir resultatet som oftest elendig. Disse fagdisiplene kan ikke utforme et samfunnsoppdrag. Deres humanisme og naturforståelse begrenser se til å pynte på egne feil. Et slikt samfunn har vi nå, mer enn noen gang! Troen på teknologi som redning for verdens elendighet, er i dag like sterk som religionens stilling var i middelalderen. Ja, teknologien har blitt en ny religion!

Konsernsjef i Trønder-Energi, Ståle Gjersvold, er forskrekket. Han hadde sett seg selv som en del av samfunnets utfordringer med klima. Jeg tror han har rett. Rett i at han trodde det! Konsernsjefen viser til sitt samfunnsoppdrag. Problemet er at dagens politikere er mest opptatt av økonomien i alt de gjør, og at også klimaløsningene skal lønne seg. Naturfagene, og de humanistiske fagene er bare til som momenter i avbøtende tiltak, ikke som del av samfunnsoppdraget!

Ståle Gjersvold har ikke fått et samfunnsoppdrag av sittende regjering! Der har han misforstått. Han har fått en bestilling på «vindparker»! Regjeringen har ikke gått ut med en brei, faglig bestilling: - «hvordan skal vi best løse klimautfordringene?» Hadde de gjort det, hadde mange fagdisipliner vært involvert, også de humanistiske fag. De humanistiske fagene lever i skyggenes dal ved universitetene, og det later til at det er ekstra ille ved NTNU, et lærested som understreker sin rolle som teknologiskole, også i navnet.

Vi trenger de humanistiske fagene mer enn noen gang! Et samfunnsoppdrag om hvordan vi skal møte klimautfordringene må i det minste ha ført til følgende humanistiske problemstilling: - hvordan skal vi forberede fremtidige generasjoner på et liv med redusert forbruk?

Denne problemstillingen er sannsynligvis den viktigste en kan stille i dag, men den er utelatt fordi det er teknologene og økonomene som er erkebiskoper – og løgnaktige paver finnes over hele den politiske fjøla!

Hvordan er det mulig at også kulturhistorie, biologi, geografi og estetikk forsvinner i konsesjonsbehandlingene knyttet til vind? Vindkraftindustrien har fått blankofullmakt til å overstyre alt dette, samt juss. Vannkraftbransjen har aldri ha kunnet drømt om noe lignende.

Svaret er enkelt. Statsministeren i Norge har gjort avtaler med «andre statsoverhoder», for eksempel i Tyskland, og sammen har de blitt enige om en transaksjon som «andre statsoverhoder» betrakter som en gavepakke fra det friske nordiske folk, og bestillingen går ut!

Dette er kremmeri, men i regjeringens språkdrakt kalles det klimapolitikk. Så skaffer man seg et kraftselskap som er minst like god på retorikk som seg selv, et selskap som kan love klimabarna en trygg alderdom «på vår vakt!»

De avbøtende tiltakene mot politikere som fører verden inn i en løgn, finnes ikke!

Vi må ha nye politikere, over heile fjøla!


Hans Anton Grønskag