Meninger

- Var det «ansvarlig» politikk Flåmo?

Meninger

I sitatet fra Hitra-Frøya nedenfor forklarer Ap-ordfører situasjonen med at partiet er ansvarlig, mens de andre ikke er det.

Hitra-Frøya i tirsdag:

«Arbeiderpartiet oppnådde ved kommunevalget for fire år siden 49 prosent av stemmene, og har hatt flertall alene i kommunestyret de siste fire årene. Målingen, som er utført mellom 11.-13. juni, viser at kun 24,6 prosent vil stemme Arbeiderpartiet på Frøya i år. Dette er ganske så nøyaktig en halvering siden forrige valg. Og hvis dette blir valgresultatet, vil partiet også få halvert sine mandater i kommunestyret, fra tolv til seks.

- Vindkraftsaken er hovedgrunnen

- Som umiddelbar kommentar vil jeg si at det nesten er forventet, sier ordfører Berit Flåmo (Ap).

Hun mener det er opplagt at det er vindkraftsaken som er hovedårsak til tallene.

- Vi sitter med flertallet, og har måttet stå i det og ta ansvar i denne situasjonen. Her har andre partier kunnet profilere seg godt, og stilt på lag med motstanderne. Og motstanden er stor. Innad i partiet er vi forberedt på en nedtur og at vi vil få et mye dårlige resultat denne gangen. Men så skal man huske at vi gjorde et ekstra godt lokalvalg på Frøya sist. Denne målingen samsvarer mer med hvordan partiet står på nasjonale målinger, sier Berit Flåmo.» 

Jeg vil minne om følgende:

I 2011 inngikk AP og Høyre kompaniskap. Samme år gikk konsesjonen på «vindparken» ut. Folkeavstemninga denne bygde på ble foretatt i 2005. Daværende ordfører, Arvid Hammernes, innrømmet at en motstand på over 49% var stor, men han valgte å følge den da. I denne tida, da Berit Flåmo var rådmann, ble deler av administrasjonen satt inn for å overbevise om et JA! Resultatet for NEI den gangen var eksepsjonelt høyt. Kommunen var fattig, ingen miljøorganisasjoner støttet et nei. Alt som mediene formid-let om vindkraft var pro utbygging. Storting og regjering var 100% for. Men Frøyas befolkning var delt på midten. Det burde fått noen til å tenke seg bedre om før man avslo en underskriftsaksjon som hadde samlet over 1000 stemmer i 2012!


 

Da var Flåmo ordfører, og kravet om ny folkeavstemning ble avvist etter ett par minutters orientering om at sittende konstellasjon av AP og Høyre ville bygge på folkeavstemninga av 2005.

Var det «ansvarlig» politikk Flåmo? Ordfører sier i ettertid at hun holdt seg «lojalt» til folkets vilje i 2005. Var det et så klart mandat at det var noe å forholde seg «lojalt» til? Hvor var lojaliteten til dem som krevde ny folkeavstemning? Var nei-siden stor i 2005, var den i alle fall enda større i 2012. Miljødirektoratets rapport samme år advarte mot utbygging på Frøya.

Opplysninger om skadevirkninger var kommet fram til media, sentralmakt og i sosiale media på en helt annen måte enn tidligere. Det prosjektet kommunens flertall bygde på var en folkeavstemning før et prosjekt som aldri ble realisert – fordi det ikke var lønnsomt!

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Kommunestyrets vedtak om å innvilge ny konsesjon var en ny sak, og burde vært fulgt opp med ny folkeavstemning, slik loven gir adgang til. Dette har ingen ting med ansvarlighet og lojalitet å gjøre. Dette handler om en bevisst vilje hos sittende kommuneledelse. Her er det ingen som ikke hadde en bevisst vilje, men man ønsket vindkraftutbygging på Frøya!

I 2016 innvilget kommunen en dispensasjon til å bygge vindkraftverk i et område avsatt til LNF-område i sin egen arealplan. Året før hadde Regjeringa gått for styrket vern av kystlynghei. Et «ansvarlig» kommunestyre burde vel vært innforstått med det?

Etter mange år med usikkerhet om lønnsomhet, kom Trønder-Energi, med partner Stadtswerke München på banen høsten 2018.


 

På den tiden var kunnskapsnivået om skadevirkningene økt drastisk. Motstanden hadde materialisert seg på en helt annen måte gjennom media og sosiale media, informasjonen til befolkninga eksploderte, og ikke minst – kunnskapen om de juridiske aspektene kom inn på en helt annen måte, ikke minst på grunn av at motstanderne hadde egen advokat.

I ettertid ser vi at til og med konsernsjef Ståle Gjersvold sier at kommunen har underkommunisert motstanden, og at de kunne ha avsluttet saken før jul, uten omkostninger! AP-flertallet ville ikke nekte 180 meters møller, og ville ha dette over i MTA-plana. Hvorfor! Det var ingen økonomiske konsekvenser. Hadde de fått råd fra Bjerkan og Stav? Selv helt i siste runde nektet kommuneledelsen å stanse prosjektet. Risiko?


Olje- og energiminister Freiberg orienterte i pressen om at utbygger bærer selv den økonomiske risikoen dersom de går til bestilling før MTA-plana er godkjent. Var MTA-plana godkjent ved juletid? – Nei! Var MTA-plana godkjent i mars? Nei! Hva slags økonomiske konsekvenser var det kommunen var redde for? Ingen! Dette prøvde motstandernes advokat å formidle, men kommunen valgte å lytte til Bjerkan og Stav.

80% utenlandsk eierskap var også et moment som kom inn seint, men ordfører utrykte at det var «uproblematisk»!

Var alt dette for «ansvarlighet», «lojalitet», og på grunn av en folkeavstemning tilbake i 2005. Dette henger ikke på greip.

Mange politikere ble overbevist av argumentene til motstanderne. Skal det brukes mot dem som «uansvarlighet»?

I mitt hode er det endringskompetanse, og har ingen ting med populistiske krumspring å gjøre.


Folk vet at ansvarlighet ikke er det samme som stahet. Ansvarlighet er å vise mot når verden endrer seg, og det har den sannelig gjort når det gjelder vindkraft. Frøya kan bli den siste vertskommunen i Trøndelag som blir utbygd, på grunn av kommunale vedtak – helt til det siste. Dette skyldes endringsvilje og ny kunnskap i det politiske landskapet, Norge!

Folkeavstemninga ga 78,9% NEI. Resultatet ble forsøk bagatellisert på grunn av «oppmøte»!

Hvor stort var oppmøtet i 2005 da folkeavstemning var lagt samtidig med stortingsvalg? Burde ikke det vært langt større? Da var det heller ingen ordfører som proklamerte at det ikke ville være noen vits i å stemme.

Ved kommunevalget til høsten vil alle vite hvilke partier som satt med nøkkelen i 2012/13. Alle vil vite hvem som har endret syn, selv om dette kom seint. Alle vet hvem som har forsøkt å vinne sin kamp, og ikke flertallets kamp i 2018/19.

Om utbygginga kommer, vil vi sikre oss at vi har politikere som ikke gir bort mer land, og som kan forsikre oss om at utenlandsk eierskap på 80% ikke utgjør noen fare.


Vi vil følge nøye med på alliansedannelser som vi har sett tidligere, og som har ført oss dit vi er i dag.

Dette gjør vi i ansvarlighet overfor frøværinger i nåtid og framtid, og mest av alt overfor det faktum at vi bor på en perle, sett i naturmangfolds- og biomangfoldsperspektiv.

FN’s Naturpanel har slått fast at naturtap er et like stort problem som klimautfordringene og at man ikke fullt ut kjenner konsekvensene av naturtap når det gjelde klimaet heller.

Nå er det ansvarligheten for naturen som gjelder, og vår lojalitet må ligge hos øya som er livets begynnelse for liv, som nå står i fare for å bli utslettet.

All annen ansvarlighet og lojalitet må svekkes, i forhold til dette!


Nei til vindkraftverk på Frøya

Hans Anton Grønskag