Meninger

Vindkraft – vannkraft - skatt

Meninger

De fleste så vel på vindkraft som en ideell energikilde. Greide vi å utnytte vinden hadde det vært ideelt. Gjennom sterk subsidiering fikk flere energiverk tillatelse til å bygge vindturbiner. For Norge sitt vedkommende resulterte dette i dyrere strøm til forbrukerne; vi forbrukere finansierer subsidiene.

Norge er selvforsynt med fornybar energi, nemlig vannkraften. I motsetning til vindturbiner er den lønnsom. Det ligger et potensiale i effektivisering av våre vannkraftverk på linje med vindkraft. Selv om vi elektrifiserer all transport viser prognosene fra NVE at vi har et kraftoverskuddet.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Innen fagmiljøet er det enighet i at den magasinkraft som vannkrafta representer er samfunnsøkonomisk mer lønnsom enn vindkraft. Hvorfor gir ikke det seg utslag i den praktiske hverdag!? Det skyldes skattesystemet.

Vannkraft beskattes med 60% mens det tilsvarende for vindkraft er 20%. Avskrivningstiden er mer gunstig for vindkraft en for vannkraft. Her kunne politikerne har ordnet ved å la vindkraft betale for naturinngrep gjennom grunnrenteskatt, noe som vannkrafta må betale! Men dette har ingen politiske parti gått inn for! Jeg forstår at Greta Thunberg blir forbandet og retter isteden fokus mot ungdommen!

Den subsidierte norske vindkraftsatsingen har de tyske og sveitsiske pensjonsfond registrert og nyttiggjort seg. I tillegg til vind får de subsidier og billig nett. I Tyskland sliter ”pensjonsfondet” da tyskerne ikke vil ha nye store kraftlinjer i sitt nærområde. Polen vil ikke ha tysk vindkraft da det vil gå ut over arbeidsplassene i kullgruveindustrien. Stort sett er den europeiske opinionen kritisk til vindkraft og motstanden øker slik den gjør i Norge. Vi må ikke ofre norsk natur for en energiproduksjon som nasjonaløkonomisk ikke er lønnsom! Norges bidrag i klimakrisen kan vi kunne løse uten at vårt eget miljø blir ødelagt.

Ola Blokkum