- For liten kapasitet for demente

Meninger

På Hitra sykehjem er det 13 korttidsplasser og 20 "langtidsplasser". I løpet av det siste kalenderåret har kun EN "langtidsplass" blitt gjort tilgjengelig for en ny pasient. Når en ledig plass oppstår blir den tildelt en akuttpasient eller en av de flere som venter på "langtidsplass" som fra før bor på korttidsavdelinga. Pasientene som har behov for en "langtidsplass" hoper seg opp på korttidsavdelinga i månedsvis - og nå ettervært år.


 

Det er derfor åpenbart for meg at Hitra Sykehjem har for få "langtidsplasser" i forhold til behovet. Det ass. rådmann Harald M. Hatle skrev om i Hitra-Frøya 23.juni om å legge mest mulig til rette for at Hitras innbyggere kan bo lengst mulig hjemme gjelder ikke for pasientgruppa jeg skriver om.


 

De menneskene er for dårlige psykisk og/eller fysisk til det. Jeg tenker på de med demenssykdommer som trenger kontinuerlig oppfølging fordi de ikke fungerer i det daglige i det hele tatt.

Demensbølgen er i gang og den kommer til å øke kraftig fram-over, også på Hitra! I år 2050 vil det i Norge være dobbelt så mange pasienter med demens som idag. Hva skal dere som styrer pengesekken i Hitra kommune gjøre med dette? På vegne av mange pårørende og kommende pårørende vil vi ha svar!

Pårørerende