Meninger

- Det ville være klokt å ha ventet med reportasjen

Meninger

Avisa Hitra-Frøya skriver 2. juli 2019 med stort oppslag på side 1-2-3 om en eldre frøyværing som blir kastet ut av ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital - Orkanger for å ha kalt en lege afrikansk krølltopp.


- Jeg ble kastet ut fra sykehuset

Ble beskyldt for å ha kommet med en rasistisk ytring.

 

Det skrives at hans unnskyldninger ikke ble hørt og at han selv måtte bestille og betale drosjeturen heim.

Den beskrevne saken er av en slik allmenn viktig karakter at jeg som fungerende kommune-overlege på Frøya vil be Fylkeslegen undersøke saken. Taushets-plikten hindrer sykehuset å imøtegå den beskrevne hendelsen i pressen. Pasienter i regionen får sin tillit til helsevesenet satt hardt på prøve ved denne reportasjen.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Jeg mener det ville være klokt av redaktøren å ha ventet med reportasjen til saken eventuelt var blitt behandlet av Fylkeslegen.

Jamfør PFU’s -Pressens Faglige Utvalgs -Vær Varsom Plakat punkt 3.9. Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre. Punkt 4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.


Steven Crozier