Meninger

- Styrken er ikke minst den store og avgjørende dugnadsinnsatsen av lokale krefter

Meninger

Hopsjødagan 2019 og 30-årsjubileum

Allerede åpningsdagen opplevdes stemningen svært hyggelig, ikke minst bidro Øyregionens trekkspillklubb med feiende flott og folkelig musikk på brygga.

At fredagen som den store familiedagen ble suksess, viser at Hopsjødagan fortsatt har livets rett, ikke minst til glede og opplevelser for barna.

At også kirkekonserten trakk et stort publikum som var svært tilfredse, viser at dette fortsatt bør være et viktig element i programmet også i fortsettelsen.

Styrken ved Hopsjødagan er fortsatt et OK programinnhold, men ikke minst den store og avgjørende dugnadsinnsatsen av lokale krefter tilknyttet Hopsjømiljøet.

Dette er en innsats som egentlig er avgjørende for videre utvikling av det positive kystkulturmiljøet, og må støttes og oppmuntres til fortsatt å stå på.

Hva med Kulturprisen til Hopsjøens venner ?


Egil Hestnes

Hitra-ambassadør