- Hvem har ryggrad til å stå opp for det hun/han mener er riktig for Frøya-samfunnet?

Meninger

Meninger rundt valget i september

Det er om ikke lenge, valg i hver by, hver grend og på hver øy.

Også på Frøya må vi ta oss tid til å stemme, ja gjøre vår borgerplikt som det så respektfullt heter. Men, jeg spør meg selv, hva skal jeg stemme, hvem skal jeg tro på, hvem har ryggrad til å stå opp for det hun/han mener er riktig for Frøya-samfunnet?

Jeg har aldri vært så usikker siden jeg stemte første gang.

En senvinter, vår og sommer har gjort våre folkevalgte så enige i forhold til «vindmøllesaken» at jeg blir noe reservert, ja jeg tror faktisk ikke på deres enighet i denne saken.

Hvem kan jeg stole på i de neste fire årene?

Hvem tør si sin mening, ta ordet når det butter imot, argumentere for det de tror er best for samfunnet de er en del av, selv når hundrevis av «eksperter» vet bedre?

Hva er det jeg er opptatt i forhold til mitt lokalmiljø som er Mausund/Øyrekka?

Jo, det er sambandet Øyrekka-Dyrøya, legge til rette for pendlermulighet også lørdag-søndag (pendlerrute365 / 06:15-16:25), forsøpling av sjøen som er vårt matfat, arbeidsplasser ute i havgapet, Øyrekka Folkehøgskole, legge til rette for initiativ som gir engasjement i nærmiljøet her ute, folk til Øyrekka, «Larsens vei» Mau-Bo-Sul, Froheim.

Ja, jeg er også opptatt av saker som ikke er kun ensrettet mot Øyrekka, nytt «syke- og aldershjem», gang- og sykkelsti mellom Rabben og Hamarvik, skole- og utdanningsmiljøet på Sistranda, museum- og kultursatsning, fokus på rekruttering til det tradisjonelle fiskeriyrket, holde ungdommene på Frøya.

Jeg er engasjert i det som skjer på Mausund/i Øyrekka, og prøver så godt det lar seg gjøre å bidra der samfunnet kan bruke meg. Dugnad er et felles ord for Øyrekka, og gjennom dugnad skapes mye, i tillegg gir det samhold.

Fire år har gått, noen folkevalgte ble byttet ut underveis av forskjellige årsaker, noe som sikkert er helt naturlig.

I disse fire årene har jeg sett lite av våre folkevalgte her ute, som prøver å sette seg inn i folks «kvardag». Det å være folkevalgt krever litt mer enn å være med på møtene på Sistranda, man må ut der folk bor, der det leves og der man dør, der folk arbeider, der det utøves kultur, der folk er syk, der folk har sitt daglige virke.

Det er 24 grender i Frøya kommune. Hvor mange grender har du som ble folkevalgt i 2015 besøkt i disse 4 årene? Hvor mange av grendelagene har du snakket med? Hvor mange bedriftseiere ute i grendene har du besøkt?

Hvor mange ganger har du vært på talestolen og fortalt hva du mener?

Det er slik ting som teller når det er lokalvalg, «folks kvardag».

Du er folkets stemme i kommunesalen

DETTE TELLER MYE MER enn om man er for eller mot vindmøller/turbiner på Frøya.

Ja, den er også viktig, men denne ene saken kan ikke gjøre dere folkevalgte tause.

Og ja, jeg er fortsatt veldig i tvil på hvem jeg skal stemme på, men uansett hvor i tvil jeg er i september, noen skal få min stemme.

Godt valg!


Vidar OskarsonLes flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger