Meninger

- Jeg er mildt tatt sjokkert over oppførsel og språkbruk fra godt voksne folk

Meninger

Jeg har fulgt med på en del innlegg, og kommentarer fra motstandsgruppa for vindmøller på Frøya. Jeg er mildt tatt sjokkert over oppførsel, og språkbruk fra godt voksne folk! Lurer på hva de lærer sine etterkommere med det her? Er det hat, sinne, trakkasering, og persjonsforfølgelse som er deres ettermæle om sin forrige generasjon?

Og hva har pressen å vinne med å lyve? Det skinner tydelig gjennom at de nok IKKE gjør det.

Og hva har 2. verdenskrig å gjør med turbiner og natur? Den er over for mange år siden om ikke alle har fått det med seg. Ringvirkningen av sånn oppførsel fører til at dere får flere mot dere, enn med dere faktisk. Også av neste generasjon!

Turbinene kommer jo uansett hvor mye dritt (i dobbel forstand) dere kaster. Jeg ser også en dobbelmoral her. Det er greit med vindmøller andre plasser, bare ikke på Frøya. Da lurer jeg virkelig på om det er naturen det tenkes på, eller det å oppføre seg som uoppdragne barn som betyr mest?

Veien innover til turbinene gjøres vel etter samme prinsipp som alle våre veier, men uten asfalt. De sprengte bergknausene blir til gjenvinning som grus til veiene.Om utsprenging er et tema, så kan dere se på pukkverkene rundt omkring som eter seg gjennom naturen på milvis, men veier vil vi jo ha for å kjøre våre biler og motorsykler osv som heller ikke er miljøvennlige. Attpåtil vil vi ha asfalt så de blir gode å kjøre på, også breie nok så vi kan passere uten å treffe noen.

Turbinene er laget på samme prinsipp som fly. Men vi reiser gjerne med fly både til utlandet, og innlandet. Diesel/bensin og olje fyller vi på våre kjøretøy også, som både forbrenner og lekker ut i naturen. Er enig i at turbiner ikke er vakre å se på i naturen, men det er sannelig ikke høyspentledninger som henger over hele øyene heller. De gir oss attpåtil kreft. 5G-nettet og smartmålere gir oss også sykdom, og stråling langt over det tillatte.

Men det velger vi ikke å se, for vi må ha ipad, tlf, pc og tv. Dette er faktisk farligere enn vindkraft, med det er også en utvikling. En utvikling jeg håper de finner andre løsninger for, også turbiner. Men velger å tilpasse meg, og håper det læres av feiler på sikt.

Neste generasjon vil knappes vite hva natur er, men derimot konsentrere seg om teknologi. De vil nok tilbringe den meste tiden med nesen i et brett eller tlf, eller annet som kanskje er kommet til da.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Vil heller si at miljøet blir like skadet av å legge igjen hat og sinne. Det er sånn all krig oppstår.

Man bør tenke på at de som jobber der ute i Nessadalen er ansatte som er blitt sendt dit for å gjøre en jobb. De er også avhengig av inntekt, og de har også et yrke som fører til at de må reise dit de blir beordret til faktisk. Tror ikke de som sitt der ute har nektet å gjøre sin jobb uansett hva den har innebåret?

Hvor ikke heller ta en voksen dialog, og kjempe for at ikke politikerne selger landet vårt ut av Norge, også strømmen som de kjøper igjen i dyre dommer som igjen går ut over oss kundene. Men når det er sagt så må man lenger opp i systemet enn ut i Nessadalen.

På grunn av språkbruken, og oppførselen der ute i Nessadalen får de ikke min sympati der i Nessadalen. Vær et forbilde for neste genrasjon, vis folkeskikk og bruk god etikk. Man kommer faktisk lengre med god dialog om man prøver…

Og for all del hold dere for god til å bruke 2 verdenskrig og opptre som rasister!


Ann-Elin Oldervik