- Nå er selskapet tatt med buksa nede og bøtelagt av NVE for en skremmende likegyldighet

Meninger

TrønderEnergis troverdighet

I vindkraftsaken på Frøya har TrønderEnergi hele veien opptrådt med en belærende, bedrevitende og brautende maktarroganse. Nå er selskapet tatt med buksa nede og bøtelagt av NVE for en skremmende likegyldighet i forhold til gjeldende konsesjonsvilkår under oppgradering av linjenettet mellom Aunøya og Hemnskjela.

Og det har skjedd før.

Denne gangen er bota på 250.000 kroner, beskjedent i forhold til det kravet TrønderEnergi har annonsert mot Frøya kommune for det rotet de selv sto for i forbindelse med anleggsstart 7. april.

Dette står i skarp kontrast til et leserinnlegg i Adressa 6. august der konsernsjef Ståle Gjersvold snakker seg varm i hodet om ansvarlighet og lederskap i en parade av intetsigende fraser og floskler.

I løpet av det siste halvåret har TrønderEnergi pådratt seg atskillige skrammer og sår og omdømmetap i møte med vindkraftmotstanden på Frøya og i landet for øvrig. Dersom de ønsker å gjenreise tillit og omdømme, bør de legge bort en lemfeldig omgang med fakta og vise en større ydmykhet i forhold til de lokalsamfunnene de kjøper seg tilgang til.

De legger seg flate, sier de. Ja vel, det er også en arbeidsstilling.

Og mener de det, egentlig?


Oddmund Hagen

Svarer på NVE-kritikken og forklarer hvordan det kunne skje

- Vi legger oss flate