Meninger

- Berit har skapt begeistring og satt Frøya på kartet. Da blir det litt meningsløst å hevde at Frøya trenger en ny kurs

Meninger

Født 9 juli 1967, oppvokst i Trondheim. Flyttet til Frøya i 2016. Jeg har tilbrakt stort sett alle ferier på Flatval i oppveksten, og har alltid trivdes på denne fantastiske øya. Jobber nå som It- sjef i Bewi Synbra.

Jeg er fra en Arbeiderparti familie og ble tidlig klar over hvilken viktig rolle AP har hatt og har for arbeiderene. Så man kan si at jeg er fra en typisk arbeiderklasse familie. Jeg har vært aktiv håndballspiller og trener i mange år, og er vel en sportsidiot som liker all sport. Har samboer og 2 egne barn + 3 bonusbarn. Liker ellers å gå eller sykle turer i fjellet, hvor Trollheimen er blitt en av favorittene.

Når det gjelder min politiske karriere så er jeg ny, men har hatt ulike verv i fagforeninger. Jeg er stolt og ydmyk ovenfor tilliten som jeg er gitt av partiet, og ser fram til å lære mest mulig av de rutinerte og flinke politikerne som finnes både i partiet og av andre.

Jeg er stolt over at jeg har blitt frøyværing og flyttet til «verdens beste» kommune. Når jeg nå stiller til valg for Arbeiderpartiet gjør det fordi jeg oppriktig har et ønske om å være med og forme utviklingen av Frøya, og gjøre kommunen enda mer attraktiv og suksessrik enn den er i dag.

I 2012 gjorde Telemarksforskning på vegne av Distriktssenteret i Steinkjer en rangering av de 15 mest suksessrike distriktskommunene i landet. På denne eksklusive lista kom både Frøya og Hitra kommune.

Det som kjennetegner de suksessrike distriktskommunene, er i hovedsak

Kort vei mellom ideer og beslutninger

Betydningen lokale entreprenører og ildsjeler

Grip mulighetene som byr seg

Da denne studien ble gjort i 2012 er det ekstra interessant å se på hvordan disse kommunene har utviklet seg etter den tid. Telemarkforskning har derfor på oppdrag av Distriktssenteret også sett på dette. Og da viser det seg at Frøya er den kommunen som har hatt den beste utviklingen fra 2012 til 2018. Slik omtales Frøya i den nye rapporten:

«Frøya i Sør-Trøndelag er den mest attraktive kommunen i landet de siste 10 årene (2007-2017) når vi ser på summen av bosteds- og næringsattraktivitet. Det tette samarbeidet mellom Frøya kommune, næringslivet og lokale lag og foreninger er et tydelig kjennetegn ved utviklingsarbeidet, enten vi snakker om inkludering eller sentrumsutvikling. Utviklingskulturen har også vært preget av kort vei mellom idé og handling.»

Så prøver forskerne å forklare HVORFOR Frøya kommune har hatt fortsatt suksess:

«Det kan være spesielt vanskelig å si hva de kommunene som har hatt høy vekst, har gjort annerledes enn det andre kommuner har forsøkt å gjøre. I Frøya har den høye veksten i fiskerinæringen fortsatt med nærmest uforminsket stryke. Dette til tross for at næringen ikke har hatt særlig sterk vekst på landsbasis. Flere andre kommuner har mistet arbeidsplasser i fiskerinæringen i samme periode, inkludert Træna, som er en av de andre kommunene fra 2012-studien. Frøya peker selv blant annet på viktigheten av investeringer i infrastruktur og et aktivt næringsliv som også bidrar i lokalsamfunnet utover det man kan forvente. De har også satset på å tilrettelegge for næringslivet, rekruttere kompetent arbeidskraft og tiltrekke seg innflyttere. Dette er imidlertid satsinger som mange av de andre kommunene også har, så det er fremdeles ett litt åpent spørsmål hvorfor man har lykkes bedre med dette i Frøya enn i de andre kommunene. Statistikken viser videre at Frøya har hatt høy boligbygging de siste årene, noe som sannsynligvis har vært nødvendig for å oppnå den høye befolkningsveksten kommunen har hatt. Mye kan tyde på at Frøya har kommet inn i en positiv spiral med høy arbeidsplassvekst, høy boligbygging og innflytting.»

Det er liten tvil om at Frøya kommune gjennom den innsatsen Frøya Arbeiderparti med ordfører Berit Flåmo, har bidratt til at Frøya er på listen over suksessrike kommuner. Ordfører Berit har med sin utadvendte personlighet, offensive opptreden og evne til å skape begeistring, satt Frøya på kartet. Da blir det litt meningsløst å hevde at Frøya trenger en ny kurs og ny politikk. Når det er sagt er Frøya arbeiderparti og ordføreren ydmyke med tanke på at mye kan bli bedre også i Frøya kommune, og at konstruktive forslag også fra andre partier kan bidra positivt. Telemarkforskernes konklusjoner om at Frøya er inne i en positiv spiral, er verd å lytte til!

Roger Tvervåg