- Han er best i klassen på å innta offerrollen for å oppnå sympati

Meninger

Formannskapsmøte 19.08.2019

Vi møtte på formannskapsmøte i forventning om å få informasjon om muligheten for forhandlinger for frikjøp av konsesjonsområdet for vindindustri mandag. Vi forventet også at Trønderenergi skulle komme for å orientere om framgangen i utbygginga. Vi forventet ikke å måtte sitte på første rad og overvære Stig Tore Laugens godt regisserte forestilling.

Trønderenergis kommunikasjonsdirektør er kjempegod. Han er best i klassen på å innta offerrollen for å oppnå sympati, og han skyr ingen midler. Kollektive beskyldninger, usannheter og overdrivelser er et vanlig virkemiddel. Vi som jobber mot utbygging av vindindustrien må sitte å ta imot, uten mulighet til å svare for oss.

Det virker ikke helt tilfeldig at kommunikasjonsdirektøren tar med seg Søbstads yngste og mest sjarmerende jente, Lisa Haukdal, for å snakke utbyggers sak. Ei jente som har hatt god dialog med motstanderne i Nessadalen, som har spøkt og ledd sammen med dem, og som har oppsøkt dem for en prat. Alle motstanderne jeg snakket med i dag ga uttrykk for at denne jenta er både trivelig og omgjengelig, og har ikke virket skremt i det hele tatt. Hun er godt likt i motstandsleiren. Det trekkes fram episoder fra april i hennes innlegg fra talerstolen. Hun beskriver en hverdag som oppleves utrygg, og forteller også at arbeiderne blir oppsøkt i sine hjem. Dette er nytt for oss. Hvor bor arbeiderne fra Søbstad? De kommer vel stort sett fra andre deler av Norge? Har noen forfulgt de helt hjem?

Prosjektleder Bull kunne i sitt framlegg ramse opp en rekke forbrytelser som vi, motstanderne, har gjort oss skyldige i. Et framlegg med usensurerte bilder av motstanderne i Nessadalen der de beskyldes for blant annet hærverk, sabotasje, tyveri, sperring av porten til anleggsområdet, trakassering og hets. De fleste har fått meget god dekning i media fra før, noe av det er under etterforskning til politiet. Nå er det på tide at disse sakene får ligge i ro hos politiet til de blir oppklarte, uten at Trønderenergi i offentligheten skal beskylde en hel gruppe med uskyldige mennesker gang på gang. Den mest alvorlige hendelsen er beskyldningen om å forsøke å presse en Trønderenergiansatt av veien. Denne saken har ingenting med vindkraftsaken å gjøre. Nå må politiet komme med en offentlig uttalelse av denne saken så alle uskyldige får en frikjennelse.


Politi og utbygger orienterte politikerne i dag

- Det var helt forferdelig å høre på

 

Det var et par nye ting på lista til utbygger, det ene er tyveri, det andre er hærverk på grinda. Jeg har sendt en mail til Laugen der jeg blant annet etterspør hva vi har stjålet, venter fremdeles på svar. Et hengelås på porten ble ødelagt, det ble av motstanderne kjøpt inn to nye som utbygger tok imot, ellers så ble den påkjørt av en lastebil. Den var ikke bestilt av oss.

Barna som Søbstads arbeider så hjerteskjørende beskrev ble dratt inn i området av sine foreldre, var turister som ingen av oss kjente. Dette visste Haukdal da hun sto og ristet på hodet over denne hendelsen sammen med motstanderne.

Tyveri? Den er også ny. Hva er blitt stjålet? Selvrespekten og æresfølelsen til Laugen? Isåfall kan vi informere om at den har vi i allefall ikke sett.

Det var helt surrealistisk å sitte i kommunestyresalen å høre på alt dette. For meg opplevdes det helt forferdelig. Jeg vil påstå at Trønderenergi driver med hets og trakassering av motstandere av vindkraftverket. Det er ikke akseptabelt. Det har vært noen få enkelthendelser, utført av enkeltmennesker. Det var svært overraskende at denne informasjonen var bestilt av ordfører og rådmann. De har fått denne presentasjonen tidligere og visste hva Trønderenergi kom med av beskyldninger. Likevel var ikke noen av oss invitert inn for å fortelle vår side av saken. Den er veldig annerledes. Vi kjenner oss ikke igjen i utbyggers beskrivelse av hverdagen i Nessadalen.

Trønderenergi sier de ønsker dialog. Vi har dialog. Vi har dialog pr. mail, telefon og ved enkelte tilfeldige møter. Jeg hadde i sommer en lengre utveksling av mail med Laugen. Jeg fikk forklart vår agenda for å være i Nessadalen, og fortalt litt om hvem vi er og hvordan vi jobber. Jeg opplevde at han fikk en ny forståelse og at vi, til tross for at vi ikke ble enige, hadde en grei dialog. Jeg oppfordret ham til å gi denne informasjonen videre til arbeiderne, om de opplever arbeidsdagen som utrygg, informasjon kan hjelpe.

Jeg fikk spørsmål fra fra ordfører: «hvorfor er dere i Nessadalen nå»?

Vi er i Nessadalen av tre grunner. Vi trenger en plass å møtes. Dette er tungt for mange. Det må tas på alvor, også av Frøya kommune. Vi er der for å dokumentere alle ødeleggelser, vi følger med på at ting går riktig for seg. Vi rapporterer inn ulovligheter og avvik. Som f.eks diesellekkasjer og forsøpling. Der er Laugen god på både underdrivelse og ansvarsfraskrivelse. Da er det flott at det har vært motstandere på stedet, så man har noen å skylde på. 


 

Og vi er der for å vise at vi ikke har gitt opp kampen. Vi vil ha oppmerksomhet mot det som er en grov overtredelse mot lokaldemokratiet, mot ulovlig utbygging av vindkraftverket,- de bygger i et LNF- område, og mot naturmangfoldet og alle vernede arter som har dette området som levested.

Ingen av oss ønsker arbeiderne i Nessadalen noe vondt. Vi ønsker ikke at de skal kjenne seg utrygge på jobb. Vi har for det meste god dialog både med de og med politiet. De hendelsene som forårsaker fortvilelse og uro må Trønderenergi også ta ansvar for. Det er tøft å stå i en hverdag med løgner og beskyldninger. Vi jobber for en sak. En sak som er viktig for svært mange på Frøya. Vi jobber ryddig og målbevisst. Vi holder oss saklige og tar avstand fra personangrep og ufine ytringer.

Vi har lov til å demonstrere. Vi kan ikke la være å kjempe for saker som er viktige for oss. Jeg vil minne om at saken fremdeles er under behandling. Vi jobber for å få stoppet denne utbygginga fra flere hold. Den ligger også inne til sivilombudsmannen, og til tross for hva enkelte mener om våre sjanser der, så er den ikke endelig avgjort. En ting kan vi stadfeste, uansett hvilke metoder Trønderenergi bruker, og hvor i kommunen de velger å sette grensa for denne urimelige store sikkerhetssonen, så vil vi fortsette å kjempe. Vi gir oss aldri.


Lene Dahlø Skarsvåg

Vindkraftmotstander og aktiv i aksjonsgruppa «nei til vindkraft på Frøya»