Meninger

- Tror du på det som ble lagt fram, Berit?

Meninger

Åpent brev til ordfører på Frøya, Berit Flåmo.

TrønderEnergi og Søbstad AS fikk snakke fritt og ubegrenset i formannskapsmøtet 19. august 2019 med journalister i salen, TV-overføring til Frøya.no og med riksdekkende TV-dekning. Vi vindkraftmotstandere fikk ingen mulighet til å korrigere uriktige utsagn eller forsvare oss mot sjikanen.

Av den grunn har jeg noen enkle spørsmål til deg:

1) Tror du på det som ble lagt fram?

2) Hvis ja, har du mistanke til noen bestemte personer?

Kan det f.eks, være hele Frøyas kjære og avholdte Per Ole Sandvik, han som med respekt, empati og profesjonalitet møter oss i de svakeste og mest sorgtunge stundene i våre liv?

Eller er det Lene Dahlø Skarsvåg, jenta som på tross av all hets og stygge beskyldninger i vindkraftstriden, alltid beholder roen og opptrer veloverveid og respektfullt i all sin ferd?

Kan det være den gamle hedersmann Gunvald Solbakken, han som har arbeidet mot vindkraft på Frøya siden 2002/ 2003?

Er det muligens Jan Egil Eilertsen, naturelskeren, den eminente fuglefotografen, den gode omsorgspersonen?

Eller er det meg TrønderEnergi og Søbstad uimotsagt fikk beskrive blant annet som en som utøver hærverk, som sabotør, som voldelig og som tyv?

Eller er det oss alle sammen som fortjener å bli satt i gapestokk av utbyggerne og dermed bli demonisert foran hele landet?

FLERE MENINGER FINNER DU HER

I ytringsfrihetens navn er det hårreisende å å bli utsatt for en slik uthenging og samtidig knebling i det offentlige rom.

Etter hva som blir fortalt, har du selv blitt utsatt for mye stygghet i vindkraftstriden og har dessverre lidd vondt på grunn av det. Da spør jeg deg:

3) Hvordan kunne du sitte stille og høre på at vi ble kollektivt utskjelt fra kommunestyresalens talerstol uten å gripe inn og uten å gi oss anledning til å fortelle om våre opplevelser, ydmykelser, frarøving av eiendom, for å nevne noe?

Jeg gikk hjem fra formannskapsmøtet rystet i mitt innerste og dypt såret.

Jeg ser fram til svar fra deg.


Rita-Elin Hovde

Uttian, 24.08.19


Her er ordførerens svar: