Meninger

- Dagens løsning med legevaktordning ikke er god nok

Meninger

Tenk deg at du eller noen i familien din blir syk eller skadet sent en kveld. Eller kanskje i helgen. Det er ikke akutt eller livstruende, men du tenker at du muligens trenger helsehjelp. Kanskje er det et kutt du er usikker om bør sys eller ikke?

Du ringer legevaktsentralen og får beskjed om at du kan komme inn til legevakt samme kveld, men du må kjøre til Orkanger. Bor du i øyrekka må du komme inn med båt før bilturen kan starte. Det er en lang tur, spesielt når man er syk eller skadet.

Synes du det er greit? Vi i Frøya Høyre tenker at det IKKE er greit. Mange har erfart at de venter og ser det an til dagen etter, fordi belastningen med turen innover blir for stor. Det kan jo hende at du føler deg bedre i morgen.

Men hva om det har blitt verre? Vi i Frøya Høyre mener dagens løsning med legevaktordning ikke er god nok, og vi vil jobbe for et interkommunalt samarbeid der Frøya og Hitra har en felles døgnbemannet legevakt slik at det til enhver tid er nødvendig helsehjelp tilgjengelig i minst en av kommunene.

En annen side av dagens helsetilbud er all behandling som i dag forgår i Trondheim og Orkanger. Mange tenåringsforeldre har erfart hvor mye tid som går med om barnet trenger tannregulering. Det er ofte kontroller og det blir mange turer innover. På venterommet hos kjevespesialisten sitter det øyværinger på rekke og rad. Kontrollen inne tar bare et par minutt. Så starter hjemturen. Hele dagen går, både for barnet som må ha fri fra skolen, og foreldre som må ha fri fra jobb. I tillegg kommer kostnader med reisen. Slike kostnader påfaller skattebetalerne. Hadde det ikke vært mer hensiktsmessig om man kunne tilrettelagt for slik oppfølging og kontroll i distriktene? Frøya Høyre ønsker å tilrettelegge for dette slik at spesialister kan komme utover og gjøre tjenesten mye mer effektiv.

I Norge forventer vi å ha samme rettigheter til helsetilbud uansett hvor vi bor. Dessverre er det ikke slik. Selv om vi får tilbud om å reise til byen for konsultasjon og behandling hos spesialister, er det enkelte tilbud vi som bor her ute ikke får ta del i, rett og slett fordi det kreves hyppig behandling som ikke er forenelig med reisetiden. Sol/lysbehandling mot eksem er et eksempel. Dette tilbudet gis faktisk ikke selv om man hadde dekt reise privat. Hvorfor kan det ikke legges til rette med utstyr her ute?

Tilbudet om audiograf et annet eksempel. Vi har kompetent og autorisert personell som ønsker å drive praksis her ute, men får ikke gjøre det fordi de ikke er samlokalisert med øre/nese/hals. Dette må vi da kunne løse slik at ikke alle med redusert hørsel må reise til Trondheim for hver konsultasjon.

Frøya Høyre har tro på sterke fagmiljøer, og vi ønsker ikke å kompromittere disse på noe vis. Men mange tjenester kan allikevel utføres i distriktene med stor suksess. Det finnes en rekke eksempler på behandling og kontroll som kunne vært utført mye mer effektivt om det hadde vært tilrettelagt der folk bor. Mammografi-bussene har medført at flere gjennomfører kontroll, og dialysetilbudet på Frøya beviser at det er mulig å få det til!


Bruk stemmeretten – Godt valg!!


Kristin Strømskag – Ordførerkandidat

Anette Narmo Hammervold

Frøya Høyre