Meninger

- Jeg vil gi ros til de politiske nyvalgte på Frøya

Meninger

Fergesambandet Hitra Aure må snarest realiseres.

Fergesambandet Hitra-Aure har vært en gjenganger politisk i flere år etter at Forsnes - Aukan ble lagt ned. Fergetilskuddet til denne strekningen ble da en del av finansieringen av Imarsundprosjektet for å få til fastlandsforbindelsen der.

Pensjonistpartiet har ved flere ganger påpeket viktigheten at fergeforbindelse Hitra- Aure må komme snares på plass på grunn av beredskapen.

Vi er veldig sårbare her ute i Hitra/Frøya-regionen hvis noe skjer med Hitratunnelen. Da stopper all forbindelsen med fast-landet. Vi har hatt noen små tilløp for korte perioder som har utløst store køer på begge sider av tunnelen.

Vil herved gi ros til de politiske nyvalgte på Frøya som jeg leser i HF tar ansvar for å løfte frem fergeforbindelsen Hitra - Aure som har stor betydning for nytt samferdselsprosjekt/beredskapen.

Forøvrig nevner jeg at Hitra kommune har satt av 5 millioner kroner til forskuttering av denne fergedriften.


Per Ervik

Hitra PP