Meninger

Utenlandske vogntog til bekymring og besvær

Meninger

Det er snart dagligdags i TV-nyhetene at utenlandske vogntog står utenfor veibanen eller utfører et kjøremønster som jeg betegner som totalt uansvarlig da henger mister veigrepet og blir liggende på tvers over veien. Bare flaks de som klarer å rette opp traileren slik at de ikke treffer trafikk imot. Men dessverre er ikke flaksen alle ganger på deres side, og det ender med dødsulykker!

Da vi ser hvordan enkelte av disse vogntogene blir stående på rette veistrekninger og sklir og ikke kommer seg videre uten hjelp, så vitner dette om manglende erfaringer og kompetanse med å kjøre på norske vinterveier. Dette er viktig årsak til at utenlandske, tunge trailere har adskillig høyere risiko for å bli involvert i trafikkulykker enn norske, tunge godsbiler!

Når skal våre ansvarlige myndigheter begynne å stille krav til de utenlandske vogntog-transportørene og deres sjåfører? Dvs krav om obligatorisk kjøreopplæringen på norske vinterveier før de får kjøre i Norge på vinters tid. Dette må bli obligatorisk krav snarest stilt ifra samferdsel -veimyndigheter for å få gjennomført.


Dette mener veivesenets kontrollører om standarden på vogntog i Øyregionen

Lakseslakteriene nekter sjåfører å laste hvis de ikke har vinterdekk og kjettinger.

 

Det er også viktig at transportørkjøperne må være sitt ansvar bevisst ved bestilling av transport og stille krav til vinterutrustningen og erfaring fra kjøring på norske vinterveier ved kjøp av transporttjenester.

Uten at slike krav stilles, vil disse vogntogene med slike uerfarne sjåfører bak rattet fortsatt være til stor ulykkesfare også for andre trafikanter på våre vinterveier med de alvorlige og tragiske konsekvenser og ulykker med tragisk utfall som vi stadig leser om i aviser og ser på TV og hører i radio!

Oppfordrer alle lakseprodusenter og andre aktører å sende deler av ferdig produsert laks og andre produkter sjøveien slik av vi får redusert den utenlandske trailertrafikken etter veiene!


Per Ervik

Pensjonistpartiet