Meninger

- Nå er grensa nådd

Meninger

Jeg innrømmer at jeg har hatt en viss positiv følelse for vindkraftmotstanderne. Men jeg vil igjen argumentere for hva saken egentlig gjelder.

FNs klimapanel har gitt oss en frist. Utslipp av CO2 må reduseres, for om mulig å unngå drastiske miljøproblemer på vår klode. I denne sammenheng er Frøya en storsynder, da vi slipper ut dobbelt så mye CO2 per innbygger som resten av landet.Årsaken til denne situasjonen er den store skipsflåten vi har, og den stadig økende internasjonale laksetransporten over land og i lufta. Denne meget lønnsomme næringen har i de senere år ført en svært positiv utvikling av vår levestandard her på Frøya og på kysten forøvrig.Vi har derfor et spesielt ansvar for å bidra med de mulighetene vi har for å redusere denne forurensningen. Produksjon av fornybar ren kraft er en forutsetning for å nå FNs klimapanels mål. Alternativet er å akseptere en drastisk reduksjon av vår levestandard. Da vil vel noen vindturbiner på Frøya og andre steder være et lite problem å leve med.

Innledningsvis nevnte jeg at jeg hadde en viss forståelse for vindkraftmotstanderne. Men etterhvert når jeg ser på argumentene, og oppdiktede skader som påføres miljøet, og nå de siste oppslag i Hitra-Frøya, så må da vel dere også innse at dere har gått langt over streken for et sivilisert samfunn å være. Slike virkemidler er i et demokratisk samfunn uverdig.Til slutt en honnør til kraftutbyggerne som holder ut på en sivilisert måte, den hetsen de er blitt utsatt for under byggefasen.

Guttorm Reppe