Meninger

- Av aktuelle strakstiltak må trafikklys stå sentralt

Meninger

"Ongan" betyr mest for oss alle. Også når det gjelder Trafikksikkerhet må "Ongan" stå sentralt.

Problemet med den svært trafikkfarlige overgangen av Fv 714 ved Fillan skole må gis prioritet for utbedring.

Her er det nødvendig med strakstiltak og tiltak på lengre sikt.

Av aktuelle strakstiltak må trafikklys stå sentralt.


 

Og av mer langsiktig tiltak, er det vanskelig å komme utenom omlegging av FV 714 til å gå utenom Fillan sentrumsområde, og fra Lakselva/Skaget og over til området Baråsgrana/Eidsvatnet.

Dette bør bli en viktig sak for våre lokalpolitikere på svært kort sikt, og jeg vil tro at dette også kan forventes å få støtte fra våre naboer på Frøya.


Egil Hestnes

Leder i Hitra Senior Høyre