- Ser med bekymring på kommunens økonomistyring

Arild Margido Johansen 

Meninger

Søndag 26. januar avviklet Pensjonistpartiet Frøya sitt årsmøte med valg av nytt styre.


Det nye styret består av:

Leder Arild Margido Johansen Ikke på valg

Nestleder Nils Reidar Burøy Gjenvalgt

Sekretær og kasserer Arve Dragsnes Ny

Styremedlem 1  Svein Viggo Johansen I egenskap av leder for kom.styregruppe

Styremedlem 2  Eva Veronika Halvorsen

Styremedlem 3  Jan Erik Sandvik

Varamedlemmer  John Haftor Haftorsen og Rita Stokkvik


Pensjonistpartiet Frøya ser med bekymring på kommunens økonomistyring der økonomisjefen i siste kommunestyremøte før jul presenterte et underskudd  på 20 mill., dette etter at han bare noen dager tidligere kunne fortelle at kommunens økonomi var så god at vi kunne unne oss noe luksus. Underskuddet skyldes sannsynligvis at det har blitt tatt høyde for en større skatteinngang enn hva som ble tilfelle.


 

En annen sak som vi ser med bekymring på, er den planlagte saneringen av alle slamutskillerne i kommunen, dette kan bli en kostbar affære for den enkelte huseier. Vi vil jobbe for at dette blir gjort på en enklere og rimeligere måte.


 

Vi stiller oss noe undrende til at ikke alle blir behandlet likt med hensyn til å utvide sin sjønære næringseiendom ved utfylling i sjø. Noen har fått

tillatelse uten noe problem, mens andre har fått blankt avslag med bakgrunn  i strandsoneloven.

Pensjonistpartiet Frøya vil følge opp disse sakene og flere andre saker i kommunestyret.Vennlig hilsen

For Frøya Pensjonistparti

Arve Dragsnes, sekretær