Hvem har stilt krav om liste med navn før befaring i Nessadalen?

Dordi Hammer (1. repr.), Steven Crozier (2. repr.) og Astri Reppe (1.vara) for Rødt i Frøya kommunestyre 

Meninger

Bruker TrønderEnergi  politiet  som kontrollinstans for kommunestyrerepresentanter slik  som de bruker dem som vektere i  Nessadalen? 

Lensmann Haugan uttaler i Hitra-Frøya 27.1.20: «Vi godkjenner ikke hvem som skal slippe inn, og vi får ingen liste med navn fra Trønderenergi. Men Trønderenergi noterer navn på besøkende, akkurat som man gjør ved et hvilket som helst annet bedriftsbesøk, for å ha oversikt over hvem som er i området.»


 

Onsdag 22.1.20 kl 10:50 sendes følgende e-post  til  kommunestyrerepresentantene:

«Da alle som skal være med på befaring i Nessadalen (i forbindelse med kommunestyremøte den 30.01) må godkjennes av politiet MÅ vi ha liste over de som kommer.

Send meg tilbakemelding asap på om du skal være med ikke. De som ikke blir registrert får ikke komme inn i anleggsområdet.

Vennlig hilsen Frøya kommune»


 

Dagen etter 23.1.20  får representantene vanlig innkalling til kommunestyre den 30.1.20 ;

 

Fredag 24.1.20 kl 1015 sendes følgende e-post til kommunestyrerepresentantene:

 «Hei 

Frist for svar til å bli med på befaringen til Nessadalen er i dag kl 11.15.»


Ordfører er bedt om å svare på  følgende spørsmål:

Befaring i Nessadalen. 1. Er det TrønderEnergi som har stilt krav om at Frøya Kommune MÅ levere lister med navn over alle kommunestyremedlemmer til politiet for godkjenning før befaringen i Nessadalen 30.01.20?

2. Er det politiet som har stilt krav om at Frøya Kommune MÅ levere lister med navn over alle kommunestyreremedlemmer til politiet for godkjenning før befaring i Nessadalen 30.01.20? 


Styret Rødt Frøya